Haaretz om Jesu dåpsstad

Den israelske avisa Haaretz hadde tidlegare i januar ein stor og illustrert artikkel om dåpsstaden Qasr el-Yahud i Jordanelva. Artikkelen er ganske kritisk til at området rundt staden ikkje er rydda for miner. Men den fortel også at det var 590.000 (!) besøkande på staden i 2017. Eg var éin av dei. Eg har elles voreLes meir «Haaretz om Jesu dåpsstad»

Volrath Vogt: Det hellige Land

Stor norsk bok med historisk geografi over Israel og Palestina I forrige veke var eg innom Norlis Antikvariat i Oslo. Der fann eg Volrath Vogt si bok Det hellige Land, utgitt i Kristiania i 1879. Dette er ei stor bok på 789 sider, med 96 illustrasjonar og 6 kart. Her er det samla imponerande mykje kunnskap,Les meir «Volrath Vogt: Det hellige Land»

Om å kryssa Jordanelva

Mange som ser Jordanelva for første gong, blir skuffa. Det er jo så lite vatn i elva. I Bibelen står det fleire gonger om «å gå over Jordan». Det skulle vel ikkje vera så vanskeleg, slik elva ser ut? Dette notatet på BiblePlaces Blog set saka inn i eit større perspektiv: Seven Fascinating Facts aboutLes meir «Om å kryssa Jordanelva»

Bibelhistorier: Jesu dåp

Jesus blei døypt i Jordanelva av døyparen Johannes. Han opplevde sjølv at dette var noko som «måtte» skje, og me kan sjå på Jesu dåp som ei innviing til oppdraget hans. Bildet er tatt på den tradisjonelle dåpsstaden nær Jeriko på Vestbreidda. Staden heiter Qasr al-Yahud på israelsk side og Al-Maghtas på jordansk side. Det erLes meir «Bibelhistorier: Jesu dåp»

Dåpsstadane i Jordanelva

Det er i dag to såkalla dåpssstadar i Jordanelva mellom Gennesaretsjøen og Dødehavet; Yardenit og Qasr-al-Yahud. Den israelske avisa Haaretz har nyleg hatt ein interessant artikkel om stadane. Baptism in the River Jordan Ancient tradition meets modern ecology: Cleansing the soul, cleaning the water. Eg har mest sans for Qasr-al-Yahud på Vestbreidda, nær Jeriko. StadenLes meir «Dåpsstadane i Jordanelva»

Ny kyrkje på Jesu dåpsstad

I går blei det vigsla ei ny kyrkje på den tradisjonelle dåpsstaden i Jordandalen, på den jordanske sida av elva. Av dei ulike stadane som blir knytt til Jesu dåp i Jordanelva, er dette utan tvil det mest interessante. Staden er mest utbygd på den jordanske sida, der det er fleire kyrkjer. På Vestbreidda harLes meir «Ny kyrkje på Jesu dåpsstad»

Frå Red til Dead

Denne veka blei det underteikna ein avtale med tanke på å føra vatn frå Rødehavet til Dødehavet. Her viser israelske, palestinske og jordanske myndigheiter at dei faktisk kan samarbeida om eit positivt prosjekt. Bra! Vatn er viktig i Midt-Austen. Avtalen er viktig både for det unike Dødehavet, og for den totale vatnforsyninga til regionen. Bildet erLes meir «Frå Red til Dead»

Jesu gøymestad i Jordan?

Heldt Jesus og disiplane seg i skjul i ein sidedal på austsida av Jordanelva den siste vinteren før Jesu død og oppstode? Kan i så fall denne skjulestaden lokaliserast? Både Johannes- og Markus-evangeliet seier at Jesus drog til landet på andre sida av Jordan (Mark 10,1 og Joh 10,40). Johannes kallar staden Ainon ved Salim,Les meir «Jesu gøymestad i Jordan?»

Blybøker frå første hundreår?

Dei siste to vekene har det vore skrive mykje på nettet om eit mogleg funn av gamal kristen litteratur i Jordan. Det skal dreia seg om ca 70 små bøker (kodeksar) av bly og det blir påstått at dei kan vera frå det første hundreåret. I så fall er det eit funn som gjerne kanLes meir «Blybøker frå første hundreår?»

Arkeologi i Israel 2/2011

The Bible and Interpretation har ei oppdatering av viktige arkeologiske funn i Israel frå januar og februar 2011. Her kjem blant anna litt meir info om den nyopna Jesu dåpsstad: Archaeology in Israel Update–January/February 2011 On 18th January, a ceremony was held to mark the reopening of the site on the River Jordan where JohnLes meir «Arkeologi i Israel 2/2011»

Meir om Jesu dåpsstad

Den såkalla Jesu dåpsstad på den jordanske sida av Jordanelva får omtale i Catholic Online: Where Christ was baptized: Bethany-beyond-the-Jordan The Baptism Site on the Jordan side of the Jordan River is one of the most important recent discoveries in biblical archaeology. Excavations only began here in 1996. In the brief time since then, moreLes meir «Meir om Jesu dåpsstad»

Jesu dåp i Jordanelva

Notat til søndagens tekst: Matt 3,13-17 / Mark 1,3-11 Jesus blei døypt i Jordanelva av Døyparen Johannes. Men kvar skjedde det? Det er i det minste tre ulike stadar som blir rekna som Jesu dåpsstad. Eg har tidlegare skrive om Betania på andre sida av Jordan (i Jordan). Eg har ikkje nemnt Yardenit (biletet), etterLes meir «Jesu dåp i Jordanelva»

Jordanelva som symbol

Elva Jordan har stor symbolkraft. I historia om Israelsfolket si ferd frå slaveriet i Egypt er kryssinga av Jordan det siste hinderet undervegs til det lova landet. Dermed har elva blitt symbol på fridom. Men den er også eit symbol på døden, overgangen frå dette livet til det evige livet. I ein av dei kjenteLes meir «Jordanelva som symbol»

Frå Jerusalem i bysantinsk tid

Madabakartet frå slutten av 500-talet Archaeological excavation in the heart of the Old City confirms the description on the Madaba Map and reveals Jerusalem’s main road from the Byzantine period for the first time. Opplysninga kjem frå ein talsmann for Israel Antiquities Authority. Madabakartet er eit stort mosaikk-kart frå slutten av 500-talet. Kartet er funneLes meir «Frå Jerusalem i bysantinsk tid»

Pavens program i Midt-Austen

8.-15. mai 2009 Pave Benedict er for tida på offisielt besøk i Jordan, Israel og dei palestinske områda. Dette er ei viktig reise som eg håper kan gje positive ringverknadar for den kristne minoriteten i desse landa og for forholdet mellom religionane som har røter her. Pavebesøket i Midt-Austen starta i går då han komLes meir «Pavens program i Midt-Austen»

Samling på Jesu dåpsstad

Eg har tidlegare skrive om Betania på andre sida av Jordan.  Nå i helga er det ei stor samling av kristne på staden, for å markera Epifania eller Kristi Openberringsdag. Dette er ein stad som blir knytt til tekstane om Jesu dåp. Nå står det ikkje direkte i NT at Jesu dåp fann stad her.Les meir «Samling på Jesu dåpsstad»

Dødehavet minkar

Dødehavet blir mindre og mindre. Det kjem dessverre for lite vatn inn i innsjøen, i forhold til fordampinga. Noko avløp finst sjølvsagt ikkje, for Dødehavet ligg på det lågaste punktet på jorda. Denne veka har IsraelNationalNews kome med oppdaterte fakta. Dødehavet sank 16 cm i oktober, og har hittil i år sunke 1,32 meter. VatnetLes meir «Dødehavet minkar»

Den eldste kyrkja i verda?

Den siste veka har eit arkeologisk funn i Rihab, nord i Jordan, vekt stor interesse. Og dersom dei opplysningane som har kome fram, er korrekte, er dette absolutt eit interessant funn. Det dreier seg om ei grotte som ligg under kyrkja St Georgeous (ikkje St Gregorius, slik NTB og dermed norske aviser har skrive). StLes meir «Den eldste kyrkja i verda?»

Døyparen Johannes sin martyrdød

I dag er det ifølgje kalendaren minnedag for døyparen Johannes sin martyrdød. Forteljingane om Johannes» død er for det første interessant historisk stoff. Samtidig kan det minna oss om at det òg i vår tid er mange som lid og som ofrar livet for overtydinga si. Eg syns dessutan det er interessant å plassera hendinga geografisk.Les meir «Døyparen Johannes sin martyrdød»

Betania på andre sida av Jordan

«Biblical history flows through the nation of Jordan, from the cave where Lot is said to have lived after his wife turned into a pillar of salt to the archaeological park where many believe John the Baptist baptized Jesus.» Dette skriv Cecile S. Holmes for Religion News Service i artikkelen Jordan seeks to preserve ancientLes meir «Betania på andre sida av Jordan»