Om Betsaida

Jesus var i Betsaida fleire gonger. Fleire av disiplane hans var frå denne fiskarbyen ved Gennesaretsjøen. Men veit me nøyaktig kvar byen låg? Arkeologar har truleg funne staden ved et-Tell på den nordaustre delen av Gennesaretsjøen. Her er det gravd fram interessante restar etter eit bysamfunn. Det er nok framleis dei som er kritiske til lokaliseringa, men stortLes meir «Om Betsaida»

Nikodemus

Notat til søndagens tekst: Joh 3,1-13 Nikodemus er kjent som mannen som kom til Jesus om natta for å snakka med han om kven Jesus var. Dette førte til ein viktig samtale om Guds rike. Nikodemus var ikkje nokon kven som helst. Han var medlem av Det høge rådet, jødane sitt høgste styringsorgan på JesuLes meir «Nikodemus»

Oppdatert om Herodion

Herodion er ein stad som stadig fascinerer. Men her har det skjedd så mykje dei siste åra, at mange guidebøker ikkje lenger er oppdaterte. På nettet er det derimot mykje og oppdatert stoff om Herodes den store sitt imponerande anlegg (frå ca år 20 f. Kr.) ute i ørkenen nær Betlehem. Popular Archaeology (nr 2/2011) harLes meir «Oppdatert om Herodion»

Eit opplegg for pinsefeiring

Pinse – Guds folks fornyingsdag Israelsmisjonen presenterer i år eit opplegg for pinsefeiring for storfamilien, utvikla av Torkild Masvie (tidlegare leiar av Caspari Center i Jerusalem). Opplegget gjev bakgrunnsstoff for forkynning over Apg 2,1-10 (preiketekst for pinsedag 2011) og eit kreativt forslag til korleis ein saman med barn kan «byggja» Jerusalem og samtidig forklara kvaLes meir «Eit opplegg for pinsefeiring»

Under Jerusalem III

Israel’s largest underground water source discovered near Jerusalem convention center Excavation work by Israel Railways while working on high speed Jerusalem-Tel Aviv train line reveals cave with largest underground water sources ever discovered in Israel. (Les meir) Ritmeyer Archaeological Design kommenterer: Some 2000 years ago, Strabo wrote that Jerusalem was a “city well watered within,Les meir «Under Jerusalem III»

Under Jerusalem II

Artikkelen Beneath Jerusalem, an underground city takes shape fortel om arbeidet med å grava ut og opna ulike gamle tunnelar under Gamlebyen i Jerusalem. Det kan av artikkelen sjå ut som om ein del av ein av tunnelane blir opna i sommar. Her er eit par små utdrag: A new underground link is opening withinLes meir «Under Jerusalem II»