Bibelhistorier: Forvandlinga

Det nye testamentet fortel: Éin gong fekk tre av dei som stod Jesus aller nærast, sjå ei heilt annleis side ved han. Dei fekk sjå Jesus i hans himmelske samanheng. Han blei forvandla og dei fekk sjå det. Dei som var med i følget til Jesus, levde til dagleg eit kvardagsliv saman med han (detLes meir «Bibelhistorier: Forvandlinga»

O. Berge, Skraphandel

Familiehistorie frå området ved Fiskepiren i Stavanger Jei har en löyen foritning. Jei kjöber alle mulige Brugte Ting fra den simpleste filler til de Floteste Ting. Biler kjöbes og huges op og de er en lönsom foritning da bildeler er kostbare her Jeme. Jei Kjöber Partier Jer og Metaler af alle slags og omseter deLes meir «O. Berge, Skraphandel»

Bibelhistorier: Tolvåringen

Bibelforteljinga om Jesus som tolvåring i tempelet handlar om ein episode då Jesus hadde vakse frå å vera barn til å vera ungdom. Han er i djup samtale med dei lærde i tempelet i Jerusalem. Samtidig møter han dei fortvilte foreldra sine med eit undrande spørsmål! Eg lurer på kva Jesus snakka med dei lærdeLes meir «Bibelhistorier: Tolvåringen»

Bibelhistorier: Jesu dåp

Jesus blei døypt i Jordanelva av døyparen Johannes. Han opplevde sjølv at dette var noko som «måtte» skje, og me kan sjå på Jesu dåp som ei innviing til oppdraget hans. Bildet er tatt på den tradisjonelle dåpsstaden nær Jeriko på Vestbreidda. Staden heiter Qasr al-Yahud på israelsk side og Al-Maghtas på jordansk side. Det erLes meir «Bibelhistorier: Jesu dåp»

Vismennene

Bibelhistorier: Vismennene hyllar Jesus Bilde: The Magi Journeying. Kunstnar: James Tissot. Brooklyn Museum Vismenn frå aust, ei stjerne viste veg, kong Herodes blei redd og sint, vismennene fann Jesusbarnet, dei gav han gull, røykjelse og myrra. Dette er viktige ingrediensar i bibelhistoria eg vil trekka fram i dag. Trettande dag jul (6. januar) blir kalla «HeilagetrekongarsLes meir «Vismennene»

Godt nytt år, AD 2016!

Eg begynner det nye året med ordet TAKK. Eg er takknemleg for mykje i dag. Eg tenker på det at eg er i ganske god form etter ei ulukke i august. Og eg tenker på den flotte familien min, med Inger, barn, svigerbarn og fem barnebarn! Og sjølvsagt den gode storfamilien elles. Nå ser eg fram til eit nyttLes meir «Godt nytt år, AD 2016!»