Fødselskyrkja AD 1900

Adventsblogg 20. desember Adventsbloggen i dag blir enkel; eit gamalt foto av Fødselskyrkja i Betlehem. Eg såg bildet då eg var i Betlehem i haust, og tok bilde av bildet! Kyrkja er svært viktig; tradisjonen seier at den er bygd over Jesu fødestad. Eg kjem tilbake til staden i adventsbloggen i dagane som kjem. I kveldLes meir «Fødselskyrkja AD 1900»

Englekapellet

Adventsblogg 19. desember Det vakre Englekapellet på Hyrdemarkene i Beit Sahour utanfor Betlehem er bygd som eit telt. Her er me i eit område som tradisjonelt har blitt rekna som «Betlehemsmarkene» i juleevangeliet. Adventsbloggen i dag høyrer altså saman med det forrige notatet om englesongen. Det var den berømte arkitekten Antonio Barluzzi som designa Englekapellet. DetLes meir «Englekapellet»

Englesong utanfor Betlehem

Adventsblogg 18. desember Gloria in excelsis Deo. Den latinske teksten er svært godt kjent. Det dreier seg om englesongen frå Betlehemsmarkene, tatt vare på i vår kultur gjennom musikkverk og annan kunst og kultur. I norsk omsetjing syng me dette i kyrkja sin liturgi kvar søndag: Ære vere Gud i det høgste og fred påLes meir «Englesong utanfor Betlehem»

Inn i Betlehem

Adventsblogg 16. desember Adventsbloggen vil vera prega av Betlehem dei siste dagane før julehøgtida. Den lokale tradisjonen vil ha det til at Josef og Maria kom til byen gjennom byporten Qoos Az Zarara (eller Qauz Az-Zararah) i den gamle delen av Betlehem. Det finnes knapt noen flekk i den bibelske geografi som gjennom tidene harLes meir «Inn i Betlehem»

Om Fødselskyrkja i Betlehem

Fødselskirken i Betlehem  I nesten 1700 år har Fødselskirken i Betlehem markert stedet for Jesu fødsel. Fødselskirken er et av kristendommens helligste steder og en av verdens eldste kirker i daglig bruk. (Les meir) Kunsthistorikar Therese Sjøvoll har denne jula skrive ein fin artikkel om Fødselskyrkja i Betlehem, publisert julaftan på katolsk.no. Her er detLes meir «Om Fødselskyrkja i Betlehem»

Bilde av St. Olav i Fødselskyrkja

Dette eldste kjente bildet av St. Olav er måla på ei av søylene i Fødselskyrkja i Betlehem. Bildet har lenge vore svært utydeleg. Eg var innom Fødselskyrkja tidlegare i sommar, og fekk sjå at bilda på søylene nå er under restaurering i samband med det store prosjektet The Restoration of the Church of Nativity – Bethlehem.Les meir «Bilde av St. Olav i Fødselskyrkja»

Per Lønning om Betlehem

Det finnes knapt noen flekk i den bibelske geografi som gjennom tidene har talt til den menneskelige fantasi og lengsel som Betlehem, byen fra juleevangeliet. (…) Med en bok som denne er det som med det palestinske kulturlandskap: man begynner på overflaten for å grave seg ned i grunnen, lag etter lag. En stund med densLes meir «Per Lønning om Betlehem»

Å restaurera Fødselskyrkja

Det er ikkje kvar dag det kjem positive nyheiter frå Betlehem. Ein artikkel om eit større restaureringsarbeid i Fødselskyrkja høyrer absolutt til i den kategorien. Det blir påstått at det er den største restaureringa av kyrkja på 600 år. Slike utsegn kan me gjerne ta med ei viss klype salt. Uansett: det er flott atLes meir «Å restaurera Fødselskyrkja»

Julekrybbe i tova ull

Den nyaste julekrybba heime hos meg nå i 2013, er ei krybbe i tova ull frå Betlehem. Den er enkel og vakker, syns eg. Julekrybba er laga av menneske med utviklingshemming i fellesskapet Saman for livet (arabisk:  Ma’an lil-Hayat), ein del av  L’Arche-bevegelsen. Professor Ingunn Størksen skreiv denne veka om julekrybber i Aftenbladet. Det vil seia, hoLes meir «Julekrybbe i tova ull»

Mariapilegrim i Betlehem

Eg har kome gjennom den israelske muren og er inne på dei palestinske områda. For meg som moderne pilegrim og utlending, er det ikkje noko problem å passera checkpointen. Men for lokalbefolkninga er dette vanskeleg, på mange måtar. Ein taxi tar meg vidare til sentrum i Betlehem. Ein kort tur med mykje tut og køyr.Les meir «Mariapilegrim i Betlehem»

Bethlehem

Fyrst posta Israel Tours:
Bethlehem is a city in the Palestinian Authority with a population of 21,947 and another about 25,000 in the neighboring towns of Beit Sahour and Beit Jalla. The majority (72%) in the district are Muslim today. Christians in Bethlehem constitute less than 15% of the population (Fifty years ago, Christians made…

Herodion og Jesu fødsel

Kong Herodes hadde mange palass. Det største av dei alle, Herodion, låg bare få kilometer frå Betlehem. Fartein Valen-Sendstad skreiv om denne staden i ein kronikk i Aftenbladet i jula (2012). Her skildra han ein tenkt samanheng: kongen har samla dei viktigaste personane i samtida til teaterforestilling og fest på Herodion, samtidig blei Jesus fødtLes meir «Herodion og Jesu fødsel»

Skriftfunn: Betlehem

Det er gjort eit arkeologisk funn av ein gjenstand frå ca 600-700 f. Kr. med skrift som inneheld namnet Betlehem. Det dreier seg om eit segl av leire som er funne i Jerusalem. Dette er den eldste arkeologiske dokumentasjonen som er kjent av byen Betlehem. Betlehem er mest berømt som Jesu fødestad, men byen spelarLes meir «Skriftfunn: Betlehem»

Betlehem

Kom, bli med meg til byen der Jesus blei født. Les artikkelen Å kom, bli med til Davids by: Å kom, blir med til Davids by, del 1 om Hyrdemarkene Å kom, blir med til Davids by, del 2 om Fødselskyrkja Å kom, blir med til Davids by, del 3 om kristne palestinarar i dag

Lokalisering av bibelske stadar

Koss kan me sikkert lokalisera dei stadane det står om i Bibelen? Kan me stola på dei lokale tradisjonane? Dette er tema eg ofte har kome tilbake til når eg har skrive om ulike stadar i dei bibelske landskapa. Situasjonen er at nokre stadar er ganske sikkert lokaliserte, andre er mykje meir usikre. Donald L.Les meir «Lokalisering av bibelske stadar»

Oppdatert om Herodion

Herodion er ein stad som stadig fascinerer. Men her har det skjedd så mykje dei siste åra, at mange guidebøker ikkje lenger er oppdaterte. På nettet er det derimot mykje og oppdatert stoff om Herodes den store sitt imponerande anlegg (frå ca år 20 f. Kr.) ute i ørkenen nær Betlehem. Popular Archaeology (nr 2/2011) harLes meir «Oppdatert om Herodion»

Arkeologi i Israel 3/2011

The Bible and Interpretation har nyleg presentert ei oppdatering over aktuelle saker knytt til arkeologi i Israel (og dei palestinske områda): Archaeology in Israel Update– March 2011. Her kjem det f eks fram at den palestinske leiinga gjer eit forsøk på å få Fødselskyrkja inn på UNESCO si liste over verdsarven. Håper dei vil lukkast!Les meir «Arkeologi i Israel 3/2011»

Meir om Herodes» kongelosje

National Geographic har lagt ut ein bildeserie frå teateret på Herodion og det som nå blir kalla Herodes sin kongelosje der. Sjå Pictures: King Herod’s VIP Box Excavated. NG presenterer interessante bilder med tekst. Her er litt info om Herodion, henta frå eit tidlegare notat om staden: Herodion er ei borg og eit slott som ligg uteLes meir «Meir om Herodes» kongelosje»

Frå Fødselsgrotta si historie

Tradisjonen fortel at Jesus blei født i ei grotte i Betlehem. Det er naturleg å tenkja seg at folket i Betlehem i det første hundreåret og den første forsamlinga av jødar som trudde på Jesus i Jerusalem, visste kva for ei grotte dette var. Kanskje heldt dei den til og med heilag? Ca 100 årLes meir «Frå Fødselsgrotta si historie»

Frå Fødselsgrotta i Betlehem

Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt! (Brorson) Eg ønskjer lesarane av bloggen GOD JUL med dette bildet av sølvstjerna iLes meir «Frå Fødselsgrotta i Betlehem»

Herodes» grav på Herodion

Tidsskriftet Smithsonian har ein lengre og innhaldsrik artikkel om Herodion og om funnet av kong Herodes si grav på staden. Eg har tidlegare skrive ein del om funnet av denne grava i 2007 (bl a her). Eg anbefaler gjerne Barbara Kreigers artikkel, som for øvrig viser at ikkje alle er like overbeviste om at EhudLes meir «Herodes» grav på Herodion»

Pavens program i Midt-Austen

8.-15. mai 2009 Pave Benedict er for tida på offisielt besøk i Jordan, Israel og dei palestinske områda. Dette er ei viktig reise som eg håper kan gje positive ringverknadar for den kristne minoriteten i desse landa og for forholdet mellom religionane som har røter her. Pavebesøket i Midt-Austen starta i går då han komLes meir «Pavens program i Midt-Austen»

Bonden og Herodes den store

Fartein Valen-Sendstad har skrive ein interessant artikkel med bakgrunnsstoff for juleevangeliet. Han skriv godt om levekåra i Betlehem på tida då Jesus blei født og samanliknar med det lukseriøse livet til Herodes den store på borga Herodion like utanfor Betlehem. Bonden og Herodes den store Englene kom ikke til de rike ved bassengkanten. Julefortellingene iLes meir «Bonden og Herodes den store»