Evangelisering frå Jerusalem til ….

Ein av dei gongene me var innom Caspari Senter i Jerusalem, fekk me høyra om prosjektet Jews in the East. Dei ønskjer å koma i kontakt med ungdom som kan tenkja seg å vera med på eit internasjonalt evangeliseringsteam i teneste blant israelske ungdomar i Asia, etter ein opplæringsperiode i Jerusalem. Svært mange unge israelarar reiser til India og andre land i Austen og søkjer religiøse opplevingar gjennom New Age o.l. Kva med å vera med og møta dei med den kristne trua?

Eg fekk spørsmål om eg kjente nokre aktuelle kristne ungdomar (i 20-åra) som eg kunne utfordra til å vera med i teamet neste år. Kva er då meir naturleg enn å nemna dette her på bloggen? Kanskje du kjenner nokon som …….

Les her om muligheten til å vera med på dette, først på opplæring i Jerusalem, så på team i Asia.

Israelsmisjonen legg òg til rette for voluntørteneste for norske ungdomar i Israel. Her finn du informasjon om ulike oppgåver for voluntørar.

Annleis, men god mat!

Det er nokre dagar sidan eg kom heim. Eg burde kanskje ha landa nå, mentalt òg? Ikkje veit eg. Har bare lyst å fortelja at det er mykje god mat å få i Israel og dei palestinske områda! Img_6162_lunch Eg må nok finna fram kokeboka Middelhavsmat og prøva meg på nokre rettar frå Midt-Austen etter kvart. Her har eg med bilete frå ein lunch i Betlehem. Slike måltid inntok eg mest kvar dag på turen! Bordet blei dekka med fat med pitabrød, hummus og eit godt utval salatar, og så kunne me fire sitja og eta og prata i det vide og breie.

Nå skal det seiast at det ikkje var kvar dag me inntok måltid ein stad det blei servert på kvit duk! Img_5930_mltid Neste bilete viser ein tilsvarande lunch på eit gatekjøkken i Jaffa. Ikkje fullt så delikat, – men godt smakte det likevel!

Beit Eliahu

Frå studietur 2005

Den siste helga i Israel var me i Haifa, ein av dei større byane i landet. Her fekk me eit møte med Beit Eliahu – menigheten som har vakse fram frå Israelsmisjonen sitt arbeid i byen. Møtet med dette menighetsarbeidet var viktig for meg. Eg har høyrt og lese mykje om Beit Eliahu tidlegare og nå fekk eg sjølv gå til gudsteneste denne staden!

Det var flott å koma til kyrkja og møta dei norske misjonærane og menigheten der. Dette er ein veksande menighet med låg gjennomsnittsalder, det er mange familiar og ungdomar med, men òg eldre som har vore med gjennom mange år.

Alt foregjekk på hebraisk, men språksituasjonen i menigheten gjer at dei har simultanomsetjing til fleire språk, mellom anna engelsk. Så me følte me fekk med oss det som skjedde.

Songane blei sunge på hebraisk. På skjermen fekk me teksten både med hebraiske bokstavar og «vanlege» bokstavar (i tillegg til omsetjing til russisk og engelsk), så det gjekk fint å vera med og syngja på hebraisk! Songen på biletet skulle vera vel kjent også her i Norge!

Pastoren i Beit Eliahu heiter Samuel Aweida. Han er arabar frå Haifa og pastor i ein messiansk-jødisk menighet. Eit teikn på forsoning i seg sjølv! Det var inspirerande å høyra han forkynna i gudstenesta. Han hadde ei spennande preike om å vera ein tenande menighet.

Israelsmisjonen presenterer Beit Eliahu slik på sine nettsider:

Jøder og arabere hånd i hånd

  • Stadig flere mennesker i Israel lever i frykt, med økonomiske problem og brutte relasjoner. Beit Eliahu-menigheten blir derfor et viktig åndelig og sosialt holdepunkt for mange mennesker i en utfordrende hverdag.
  • I menigheten er det sabbatsskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning på tre forskjellige språk, besøkstjeneste, evangeliseringsteam og kvinnearbeid.
  • Hver uke på sabbaten samles omtrent 200 mennesker til gudstjeneste i Beit Eliahu. Spesielt gledelig er det at flere unge familier har funnet sin tilhørighet i menigheten de siste årene.
  • Menighetsarbeidet i Haifa ble startet i 1949. I 1970 ble Beit Eliahu-senteret bygd. DNI eier selve kirkebygget og støtter den messianske Beit Eliahu-menigheten økonomisk.
  • Kirken benyttes av fem andre menigheter; en arabisk baptistmenighet, to russisktalende menigheter, en rumensk gruppe, samt en etiopisk menighet.

Bilete frå Israel og dei palestinske områda

Eg har nå, etter at eg kom heim, lagt inn bilete i ein del av artiklane eg skreiv mens eg var i Jerusalem. Gå gjerne tilbake og sjå på desse artiklane:

  • Galilea
  • Kristne palestinarar i Betlehem
  • Hiskias tunnel

Bruk funksjonen "Continue reading", så får du sjå heile artiklane og meir biletmateriale!

PEU-deltakarane

Nå har eg kome heim frå tre veker på kurs i Israel og dei palestinske områda. Det har vore nokre utruleg interessante dagar! Eg har skrive litt på bloggen undervegs, frå internettkafear i Jerusalem. Og eg har framleis stoff eg har planar om å skriva om, når eg bare får tid. Nå har eg også høve til å leggja til bilete til artiklane eg har skrive undervegs.

Her er eit bilete av oss fire P1010183_1som har vore saman på Pastoral Erfaringsutveksling (PEU). Frå venstre: Arne Dag Kvamsøe, meg sjølv, Bulcsú Széll og István Vetõ. Biletet er tatt av Håvard Kleppe på turen til Galilea, og i bakgrunnen ser du Genesaretsjøen og Golanhøgdene.

Sommaren er her!

Eg skreiv på eit av dei tidlegare innlegga at det var kaldt her. Det stemte dei første dagane eg var her i Israel. Men dei siste dagane har temperaturen vore over 25 grader her i Jerusalem! Herleg! Men så har eg altså eit par dagar hatt magesjau og hatt lite glede av det fine veret. Har strevd med å få med meg det oppsette programmet, og orka lite utanom det. Å liggja sløv på senga, når det er 28 grader utanfor og eg er midt i ein av dei mest spanande byar i verda, er ikkje noko særleg stas! Men nå trur eg at eg kan erklæra meg frisk igjen. Dagen idag har vore god på alle måtar. Og nå gleder eg meg til å reisa til Galilea i morgon og vidare til Haifa til helga. I Galilea skal me besøkja fleire av stadane knytt til Jesu liv, og i Haifa blir hovudfokus på Israelsmisjonen sitt arbeid i Beit Eliahu – menigheten.

Bibelarbeid med engasjement

Eg har denne veka vore på besøk i det palestinske og det israelske bibelselskapet. Begge stadar møtte eg engasjerte kristne som arbeidde for å distribuera bibelen til folket sitt og som ikkje minst var opptatt av å formidla kva Bibelen betyr for livet.

Det mest kreative prosjektet eg fekk med meg, var koss det israelske bibelselskapet arbeidde med tanke på beduinbefolkninga, som stort sett er analfabetar. Utgangspunktet var at beduinane har mykje tid (der dei passar dyra sine i ørkenen) og at dei har mykje sol. Dei hadde fått utvikla ein elektronisk bibel på storleik med ein litt stor mobiltelefon, der heile bibelen var lest inn og der ein lett kunne bla i bøkene, kapitla og versa som i ein annan bibel. Denne elektroniske bibelen hadde solcellepanel, slik at dei var ikkje avhengig av å få lada opp batteria via straumnettet. Altså: Beduinbefolkninga kan ha bibelen med seg på sine vandringar ute i ørkenen og lytta til Guds Ord! Glimrande!

Hovudprosjekta deira var vel likevel for det israelske bibelselskapet å nå det jødiske samfunnet, som jo ikkje reknar NT som heilagt skrift, med Guds Ord. Og tilsvarande for det palestinske bibelselskapet å nå den muslimske palestinske befolkninga med Bibelen. Godt at det finst engasjerte folk som desse her i dette landet!

Liksom regnet og snøen
        fell ifrå himmelen
        og ikkje fer opp att dit,
        før dei har vatna jorda
        og gjeve henne grorkraft og grøde,
        ja, gjeve såkorn til den som skal så,
        og brød til den som skal eta,
        så er det òg med mitt ord,
        det som går ut or min munn.
        Det vender ikkje tomt tilbake til meg,
        men gjer det eg vil,
        og fullfører det eg sender det til. (Jes 55,10-11)

Både det israelske og det palestinske bibelselskapet er tilknytta United Bible Society, som også Det Norske Bibelselskap er ein del av.