God pinse!

30/05/2009

Det er pinse denne helga. Dette er ei kristen høgtid som blir feira til minne om at Gud sendte sin Ande til Jesu disiplar. Dette skjedde fem veker etter Jesu død og oppstode i Jerusalem, og det markerte startpunktet for den kristne kyrkja sin misjon i verda.

(Les meir)


Paulus om ein ny fødsel

30/05/2009

logo_anno_paolino«Å bli født på ny» er eit av dei mange uttrykka som blir brukt i samband med å bli kristen. Ulike kristne kyrkjesamfunn vil nok bruka dette uttrykket på litt ulik måte i forkynninga. Eg høyrer til i Den norske kyrkja som er eit evangelisk-luthersk trussamfunn, og me knyter dette uttrykket til den grunnleggjande handlinga som Gud gjer med eit menneske gjennom dåpen, anten det skjer i barnedåp eller i vaksendåp.

Me er inne i eit Paulusår, og eg markerer det her på bloggen med eit kjent sitat kvar månad, eitt frå kvart av dei tretten Paulusbreva i NT.

Me har nå kome til Paulus» brev til Titus. Maisitatet er henta frå Tit 3, der den nye fødselen blir knytt til dåpen (som her blir kalla eit bad):

Han frelste oss,
ikkje fordi vi hadde gjort rettferdige gjerningar,
men fordi han er miskunnsam.
Han frelste oss
ved det badet som gjenføder
og fornyar ved Den heilage ande,
som han så rikeleg har aust ut over oss
ved Jesus Kristus, vår frelsar,
så vi ved hans nåde skulle stå rettferdige for Gud
og bli arvingar til det evige livet, det som er vår von.

(Tit 3,5-7)

Uttrykket «det badet som gjenføder og fornyar ved Den heilage ande» viser til dåpen. Den greske grunnteksten nyttar her substantivet paliggenesia som betyr «ny fødsel». Dette ordet blir elles i NT bare nytta i Matt 19,28, der det handlar om at verda ein gong skal fødast på nytt. Ordet er elles godt kjent i annan greskspråkleg litteratur.

Sjølv om ordet paliggenesia ikkje er nytta om enkeltmenneske elles i NT, er ikkje Paulus åleine om denne tankegangen. Me finn også formuleringar om ein ny fødsel til eit liv i tru i Johannesevangeliet (3,3-8) og i 1. Peters brev (1, 3 og 23), men her er det nytta andre ord og uttrykk.

Tidlegare sitat:


Haakon Lie og Israel

25/05/2009

Haakon Lie er død i dag, 103 år gamal. Han var ein svært viktig person i norsk politikk gjennom mange år. Det som gjer han interessant for denne bloggen, er at han var ein av dei fremste eksponentane for den nære kontakten det i si tid var mellom israelsk og norsk arbeidarrørsle, – og mellom dei to landa. Kanskje den aller fremste fremste eksponenten for denne kontakten?

Som Vårt Land skriv i sin nekrolog i dag:

… og han viste helt til sin død varm sympati for Israel.

(Les meir)

Denne sympatien har det vore skrive mykje om. Og det har sjølvsagt også vore meint mykje om akkurat dette! Les f eks Dagbladet sin kommentarartikkel frå 1996:

Var Haakon Lie agent?

Norges forhold til Israel tilhører vårt lands politiske følelsesliv. Derfor blir vi heller aldri helt ferdige med historien om oss selv og den unge jødiske staten. Den ligger der i vår kollektive underbevissthet.

(…)

I norsk utenrikspolitisk historie finnes det ikke noe tilsvarende eksempel på at et forhold mellom to land har så mangeartede dimensjoner ved seg: den religiøse, de idémessige, den realpolitiske og den moralske. Og summen av alt dette er resonansbunnen når norske aktører beveger seg som gjestespillere på Midtøstens scene. Det er på denne bakgrunnen vi må forstå, forklare, men også sette kritisk søkelys på Norge og nordmenns rolle.

(…)

Men det blir fullstendig meningsløst når det skapes et indirekte bilde av at Haakon Lie var en slags «agent» for Israel. Haakon Lies forhold til Israel kan ikke plasseres inn i slike klisjeer. (Les meir)


Ny bibelportal

24/05/2009

Den nye bibelportalen bibel.no er nå i drift. Her finn du blant anna Nettbibelen i ny form, ei bibelutgåve eg ofte er innom. Den kan anbefalast; her har du full tilgang på ulike omsetjingar til nynorsk og bokmål, inklusiv prøvetekstar på den komande omsetjinga av GT (ferdig i 2011?), og sjølvsagt ein søkjefunksjon for heile Bibelen. I tillegg er det tilbod om deltaking i eit lesarforum og tilbod på ulike ressursar.

For den som opplever Bibelen som ein stor og tung materie, finst det også førstehjelp som viser veg til eit utval av dei viktigaste tekstane.


Life and Land

16/05/2009

Har kome over bloggen Life and Land Seminars. Den ser ut til å innehalda mykje av interesse for meg, og dermed truleg også for nokre av lesarane av bloggen min.

Bloggen presentererer seg sjølv slik:

The Bible was written by real people, to real people, in real places, and who experienced real events. This website is dedicated to telling the story about these people and the places they lived, visited, and ministered in. It is the goal of this website to expound the Scriptures and bring to life the lands and the peoples of the Bible through the background material that bear on the events of these passages.

Eg vil i første omgang anbefala:

(via BiblePlaces Blog)


Kommentator følgjer paven

13/05/2009

Kommentatoren John L Allen jr i National Catholic Reporter følgjer pavens tur i Midt-Austen. Sjå her.

(via Oddvar på En katolsk weblog)


«Sikken dag!»

11/05/2009

ImmanuelskyrkjaSist fredag (08.05.2009) deltok Immanuelskyrkja i opplegget Houses From Within 2009. Det var 138 ulike bygg i Tel Aviv som i år deltok i arrangementet ved å halda ope hus og invitera folk inn på omvisning o.l.

One weekend a year, Tel Aviv opens up private spaces – designer lofts, urban villas, unique synagogues, architecturally significant public buildings, curious construction sites, plazas and gardens. During the event weekend, the public can visit, explore and discuss these sites. (Les meir)

Lisbeth og Christian Rasmussen (Christian er den nye presten i kyrkja) fortel om koss det gjekk på bloggen Nyt fra Jaffo. Her er eit utdrag;

Ca. 6-700 israelere har været inden om kirken i dag. Ja, vi tager den lige igen: 6-700 israelere! Sikken dag! Fra kl. 9 til 14 har der været en lind strøm af mennesker ind og ud af kirken. Vi sælger en kop kaffe, cd’er, postkort m.m og er ellers klar til en snak.

Dei fortel at organisten Juan, som også til vanleg har som oppgåve å ta imot folk og gje omvisning, hadde ein travel dag. Han spela på orgelet og fortalde om glasmaleria, som i seg sjølv er ei forkynning av den bibelske bodskapen.

Immanuelskyrkja var ein del av det offisielle programmet for dagen med følgjande omtale:

Architect: Paul Ferdinand Gross (Hanover, Germany), 1904.
An opportunity to check out a Neo-Gothic structure, maintained by the Scandinavian Lutheran Church. The church is a religiously styled structure boasting stained glass windows and an impressive pipe organ. It is situated in the heart of the American Colony, on the border of Jaffa and Tel Aviv. (…)

(Oppdatert 12.05.2009)


%d bloggarar likar dette: