God pinse!

Det er pinse denne helga. Dette er ei kristen høgtid som blir feira til minne om at Gud sendte sin Ande til Jesu disiplar. Dette skjedde fem veker etter Jesu død og oppstode i Jerusalem, og det markerte startpunktet for den kristne kyrkja sin misjon i verda. (Les meir)

Paulus om ein ny fødsel

«Å bli født på ny» er eit av dei mange uttrykka som blir brukt i samband med å bli kristen. Ulike kristne kyrkjesamfunn vil nok bruka dette uttrykket på litt ulik måte i forkynninga. Eg høyrer til i Den norske kyrkja som er eit evangelisk-luthersk trussamfunn, og me knyter dette uttrykket til den grunnleggjande handlingaLes meir «Paulus om ein ny fødsel»

Life and Land

Har kome over bloggen Life and Land Seminars. Den ser ut til å innehalda mykje av interesse for meg, og dermed truleg også for nokre av lesarane av bloggen min. Bloggen presentererer seg sjølv slik: The Bible was written by real people, to real people, in real places, and who experienced real events. This websiteLes meir «Life and Land»

«Sikken dag!»

Sist fredag (08.05.2009) deltok Immanuelskyrkja i opplegget Houses From Within 2009. Det var 138 ulike bygg i Tel Aviv som i år deltok i arrangementet ved å halda ope hus og invitera folk inn på omvisning o.l. One weekend a year, Tel Aviv opens up private spaces – designer lofts, urban villas, unique synagogues, architecturallyLes meir ««Sikken dag!»»

Pavens program i Midt-Austen

8.-15. mai 2009 Pave Benedict er for tida på offisielt besøk i Jordan, Israel og dei palestinske områda. Dette er ei viktig reise som eg håper kan gje positive ringverknadar for den kristne minoriteten i desse landa og for forholdet mellom religionane som har røter her. Pavebesøket i Midt-Austen starta i går då han komLes meir «Pavens program i Midt-Austen»

Smånytt frå Israel

Jerusalem blir ofte kalla Jerusalem of Gold. Nå ønskjer byen å bli grøn: Jerusalem of Gold will «go green» over the next 20 years in the first municipal plan for the city has since 1959. The six-point proposal, to be presented Tuesday to the Interior Ministry’s Jerusalem District Planning and Construction Committee by Mayor NirLes meir «Smånytt frå Israel»

2 % kristne i Jerusalem

Det er i dag faktisk bare 14.000 kristne innbyggjarar i Jerusalem, det vil seia 2 % av befolkninga. Av desse er 4.500 katolikkar og 3.500 gresk-ortodokse.  Av dei 14.000 er det 2.600 munkar, nonner og prestar. Talet på kristne har minka drastisk frå 1946, då den kristne befolkninga utgjorde 20 % av innbyggjarane. Dette kjemLes meir «2 % kristne i Jerusalem»

Fem bitar av Dødehavsrullane

Dagbladet hadde for ei tid sidan ein artikkel om den norske samlaren Martin Schøyen som har kjøpt fem «nye» fragment av Dødehavsrullane. Magasinartikkelen inneheld naturleg nok ikkje særleg stoff om dette kjøpet, – Schøyen er ikkje den som uttalar seg til media. Men artikkelen er interessant, fordi Dagbladet denne gongen skreiv relativt mykje om Dødehavsrullane,Les meir «Fem bitar av Dødehavsrullane»

Nattverdssalen på Sionshøgda

Det er mange kompliserte spørsmål knytt til dei såkalla heilage stadane i Jerusalem. Alt ligg så tett og stadane har tilknyting til ulike religionar. Det viser seg svært vanskeleg å finna gode og rause løysingar på slike spørsmål. Ein av dei stadane der religionane sine heilage stadar ligg tett på kvarandre, er Sionshøgda like sørLes meir «Nattverdssalen på Sionshøgda»