Betesda

Notat til søndagens tekst: Joh 5,1-15 Ved Saueporten i Jerusalem er det ein dam som dei på hebraisk kallar Betesda. Rundt dammen er det fem bogegangar. Der låg det ei mengd menneske som var sjuke, blinde, lamme og uføre. (Joh 5, 2-3a) Slik står det i bibelforteljinga om den sjuke ved Betesda. Staden er lokalisert iLes meir «Betesda»