Kristent palestinsk/jødisk forsoningsinitiativ

02/03/2017

Vrahati 2017

Det pågår for tida ein viktig forsoningsprosess mellom palestinske kristne og messianske jødar, støtta av The Lausanne Initiative for Reconciliation in Israel/Palestine (LIRIP). Ei gruppe leiarar frå begge sider var nyleg samla til konferanse i Vrahati i Hellas. Dette var ei oppfølging av ei tilsvarande samling i Larnaca på Kypros for eitt år sidan, då ein blei einige om Larnaca-erklæringa.

Det er oppmuntrande at det finst slike initiativ i ein region som er prega av mange konfliktar.

Her er utdrag frå pressemeldinga om konferansen (via Come and see):

Palestinian Christians and Messianic Jews Share Reconciliation Journeys

Twenty-four Palestinian Christians and Messianic Jews met in Vrahati, Greece, January 23-26, 2017 for four days of discussion, prayer and joint activities.

(…)

The participants shared their personal journeys in reconciliation and gave presentations on the Theology of the Land, the Bridging of Israeli and Palestinian Narratives of the Conflict, and Questions of Justice and Joint Action.

(…)

Co-chair Botrus Mansour said “This was a very productive meeting. The fellowship and discussions are greatly needed, and our unity in the Body of Christ challenges us to be reconciled with one another as a demonstration of the practical implications and outworking of the Gospel.”

Co-chair Lisa Loden said “I feel that we have reached an important stage in our meetings – we are building a group who are serious about every aspect of reconciliation in the Israeli-Palestinian conflict, including the biblical, theological, historical and practical aspects of building peace. This is a challenge to us in our divided land and society, but vital for bringing hope to the next generation.”

(Les meir)

Relatert notat: Larnaca-erklæringa (10.02.2016)

Advertisements

Larnaca-erklæringa

10/02/2016

Messianske jødar og palestinske kristne var i januar 2016 samla på Kypros og arbeidde seg fram til ei felles erklæring om einskapen i trua på Jesus og om å møta kvarandre med respekt og ønske om forsoning.

I kveld var eg på ei samling med medarbeidarar i Den Norske Israelsmisjon der denne erklæringa blei presentert. Det er oppmuntrande at det finst slike initiativ for forsoning i ein region som er prega av mange konfliktar.

Her er pressemelding om saka og teksten i The Larnaca Statement (via Come and See).

Eg tar med eit lite sitat som viser tonen i dokumentet. Etter ei skildring av typiske narrativar frå dei to sidene i konflikten (pkt 3.1), skriv dei desse kloke orda:

In spite of our different views, we commit ourselves to listen to one another, to learn from and respectfully challenge the narrative of the other, to critically evaluate our own narrative and to work towards an inclusive, bridging narrative.

 

 

 


Bridgebuilders

02/04/2010

Denne påsken foregår eit viktig forsoningsprosjekt ute i ørkenen ein stad i Midt-Austen. Bridgebuilders samlar ti kristne palestinarar, ti messianske jødar og ti nordmenn, alle i alderen 20-25 år. Denne gjengen var også samla til del I av opplegget her i Norge i august i fjor. Nå i påsken er dei saman igjen, i ørkenen i Jordan, ein stad der det er mogleg for dei å møtast.

Eg har tru på dette opplegget. Det er ikkje enkelt å driva forsoningsarbeid i Midt-Austen, men gjennom dette arbeidet får deltakarane frå Israel og dei palestinske områda møta kvarandre og bli kjent på tvers av alle politiske og kulturelle skiller. Dei har trua på Jesus felles, men elles er det svært mykje som skil dei. Her får dei oppleva fellesskap og vennskap på tvers, og dei vil ta med seg desse opplevingane når dei reiser heim til sine lokalmiljø. Eg trur også dei norske deltakarane vil få med seg utruleg mange impulsar til framtidig engasjement for fred mellom jødar og palestinarar.

Les meir om Bridgebuilders her.

Her er nokre ord frå Bibelen, til inspirasjon for alle som vil arbeida for fred og forsoning i den fastlåste situasjonen i Israel og dei palestinske områda:

Eg vil høyra kva Gud, Herren, seier.
For han talar fred til sitt folk,
til sine trugne,
– berre dei ikkje vender seg til dårskap!
Ja, hans frelse er nær
for dei som ottast han;
hans herlegdom skal bu i vårt land.
Godleik og sanning skal møta kvarandre,
rettferd og fred kyssa kvarandre.
Truskap skal gro opp or jorda
og rettferd sjå ned frå himmelen.
Då gjev Herren det som godt er,
og landet vårt ber si grøde.
Rettferd går framføre han,
og frelse fylgjer i hans fotefar.
(Sal 85,9-14)


Forsoningsarbeid

14/02/2009

En ting er å sitte i Norge og kreve forsoning mellom uenige parter i Midtøsten, en annen å lytte til mennesker som har opplevd og stadig opplever krenkelser som en del av hverdagen, og høre dem snakke om forsoning og tilgivelse og ikke minst vise det i praksis. Besøket ble et sterkt vitnesbyrd om ord omsatt i handling, og jeg tror jeg trygt kan si de aller fleste ble berørt i møte med S og R og Salim Munayer. (Les meir)


%d bloggarar likar dette: