Jesus er stått opp!

Notat til evangeliet for påskedag: Matt 28,1-10 I bokhylla mi står boka The Weekend that Changed the World. The Mystery of Jerusalem’s Empty Tomb av Peter Walker. Tittelen seier oss noko om påskehelga si tyding. Det står skrive i evangeliet etter Matteus: 1 Då sabbaten var til ende og det tok til å lysna første dagen i veka,Les meir «Jesus er stått opp!»

Benedikt: Påsketankar

Eg har denne påsken hatt glede av å lesa i pave Benedikt si bok om Jesus. Her er nokre påsketankar frå avslutninga av boka: Det hører til Guds mysterium at han handler i det stille. At han bare gradvis bygger sin historie inn i menneskehetens store historie. At han blir menneske og dermed kan overses avLes meir «Benedikt: Påsketankar»

Bibelhistorier: Tolvåringen

Bibelforteljinga om Jesus som tolvåring i tempelet handlar om ein episode då Jesus hadde vakse frå å vera barn til å vera ungdom. Han er i djup samtale med dei lærde i tempelet i Jerusalem. Samtidig møter han dei fortvilte foreldra sine med eit undrande spørsmål! Eg lurer på kva Jesus snakka med dei lærdeLes meir «Bibelhistorier: Tolvåringen»

Online tidsskrift: JJMJS

Frå i dag er Journal of the Jesus Movement in its Jewish Setting fritt tilgjengeleg på nettet. Tidsskriftet skal innehalda faglege artiklar om Christian Origins, New Testament studies, Early Jewish Studies (including Philo and Josephus), the Dead Sea Scrolls, Apocrypha and Pseudepigrapha, Rabbinic Studies, Patristics, History of Ancient Christianity, Reception History, and Archaeology. Eg reknar medLes meir «Online tidsskrift: JJMJS»

Jesu gøymestad i Jordan?

Heldt Jesus og disiplane seg i skjul i ein sidedal på austsida av Jordanelva den siste vinteren før Jesu død og oppstode? Kan i så fall denne skjulestaden lokaliserast? Både Johannes- og Markus-evangeliet seier at Jesus drog til landet på andre sida av Jordan (Mark 10,1 og Joh 10,40). Johannes kallar staden Ainon ved Salim,Les meir «Jesu gøymestad i Jordan?»

Døypte Jesus og disiplane?

Notat til søndagens tekst: Joh 3,26-30 Søndagens tekst er ein av to stadar i Johannesevangeliet der det står at Jesu disiplar (og kanskje også Jesus?) døypte i Judea, på tilsvarande vis som Døyparen Johannes gjorde det. Dette er på ingen måte hovudpoenget i preiketeksten, men eg må innrømma at eg blir litt nysgjerrig når egLes meir «Døypte Jesus og disiplane?»

Jesu bønerop på korset

Eg tenkjer meg at Jesus bad Salme 22 på korset, eventuelt at han bad med enkelte ord (på arameisk) som sidan har blitt knytt til denne salmen. Alle dei fire evangelistane siterer Jesu bønerop og utsegner på korset. Men innhaldet er ulikt. I den kristne tradisjonen har det vakse fram ei harmonisering som gjerne blirLes meir «Jesu bønerop på korset»

Guds pakt med Noah

Preike over 1. Mosebok 9,8-17 Bryne kyrkje, 20. søndag etter pinse 2010 Denne søndagen er GT-teksten sett opp som preiketekst i Den norske kyrkja. Det har gitt oss høve til å fordjupa oss i forteljinga om Guds pakt med Noah, det me kan kalla regnbogepakta. Det står skrive i 1. Mosebok kap 9: 8 SåLes meir «Guds pakt med Noah»

Flukta til Egypt

Bibelforteljinga om Den heilage familie (Maria og Josef med barnet Jesus) si flukt til Egypt, har blitt ny og levande for meg i 2008. Eg  var med på ein studietur til Kairo for snart eit år sidan og opplevde då kor mykje denne teksten faktisk betyr for egyptiske kristne i dag. For oss kan denneLes meir «Flukta til Egypt»

Klimaet på Jesu tid II

Kva veit eg eigentleg om klimaet på Jesu tid? Dette spørsmålet stilte eg meg i eit tidlegare notat her på bloggen i samband med at ein forskar kom med den festlege teorien at Jesus ikkje gjekk på vatnet, men på isen. I dag kom eg over informasjon om eit anna (og truleg meir seriøst) forskingsprosjektLes meir «Klimaet på Jesu tid II»

Nytt frå Jesu barndom

Blant dei nytestamentlege apokryfane finn me to kjente barndomsevangelier; Jakobs Protoevangelium frå ca år 150 og Thomas» barndomsevangelium frå det andre eller tredje århundre. Dette er «fromme» forteljingar om Jesu oppvekst, forteljingar som var svært populære i oldkyrkja. Nyleg fortalde den israelske avisa Ma’ariv om ein forskar som har omsett og publisert Det armenske barndomsevangelietLes meir «Nytt frå Jesu barndom»

Jesus og romarane

Den israelske avisa The Jerusalem Post har i dag ein kronikk om Jesus! Det dreier seg om skribenten Shmuley Boteach som skriv om Jesu forhold til den romerske okkupasjonsmakta, inspirert av den britisk-jødiske forskaren Hyam Maccoby. Eg kjenner verken Boteach eller Maccoby frå før. Det er tydeleg at skribenten meiner han har grunnlag for eiLes meir «Jesus og romarane»

Pilegrimssøndagen

Det er 4. søndag i påsketida i dag (13.04.2008). Denne søndagen kan godt kallast pilegrimssøndagen, då det er eit sterkt element av det å vera undervegs i fleire av bibeltekstane som er knytt til dagen. Det tradisjonelle kyrkjeårsnamnet på dagen er Jubilate, eit teikn på at påsketida (som me framleis er inne i) er eiLes meir «Pilegrimssøndagen»

Krubba i juleevangeliet

Eg er heime etter å ha forretta ved tre gudstenester nå på julaftan (2006). Først to familiegudstenester med masse barn til stades, og så ei meir stille og «vaksen» gudsteneste til slutt. Det er flott å vera i kyrkja ein slik dag. Her kjem folk i alle aldrar og feirar Jesu fødsel. «Nå vandrer fraLes meir «Krubba i juleevangeliet»

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag er ein kristen heilagdag til minne om at Jesus blei tatt opp til himmelen førti dagar etter at han stod opp frå dei døde. Dagen blir derfor alltid markert den torsdagen som kjem førti dagar etter påskedag. Det er mange som knapt nok kjenner bakgrunnen for at denne torsdagen er ein fridag, ogLes meir «Kristi Himmelfartsdag»

Til fordjuping

Efraim frå Syria, poet og teolog frå 300-talet, om Jesus Kristus som Gud og menneske Foto: Wikipedia Den kristne trua har djupe røter i historia. Idag har eg henta fram ein tekst frå Oldkyrkja. Dette er namnet som blir brukt om dei første 500 åra av kyrkjehistoria. Dette var ei viktig tid. Me tenkjer ossLes meir «Til fordjuping»