Jeriko 10.000 år, del 2

Jerikos 10.000-års byjubileum er sjølvsagt viktig med tanke på å få fleire turistar til byen, som er godt kjent frå ulike tekstar i Bibelen.

Jeriko starta markeringa av jubileet 10.10.10 (sjå her).

Her er eit utdrag frå ein artikkel i The Christian Century som skriv om korleis palestinarane satsar i samband med jubileet.

World’s «lowest city» Jericho celebrates 10,000 years

Jericho, made famous in the Bible and one the earth’s lowest and oldest inhabited cities, has begun a year-long celebration of its 10 000th anniversary.

(…)

The Palestinian Ministry of Tourism said it hoped to «solidify» Jericho as a key tourism destination by building on the city’s «ancient history, culture, religious heritage and unique geography».

(…)

The Palestinian ministry says it is working in conjunction with the private sector and donors on the three-year «Jericho 10 000» project to develop the tourism infrastructure in Jericho and the Jordan Valley. Projects range from site restorations and developing new themed routes that would combine spiritual, cultural and nature activities.

(…)

Archaeologists have uncovered evidence of 20 consecutive settlements in Jericho, the first dating back to 9000 BC. They have also found urban fortifications dating back to 7000 BC. Archaeological remains in the area also include the winter palace of King Herod, who ruled in the area at the time of Jesus. There is the winter palace, dating from AD 743 and what Israeli archaeologists claim to be the world’s oldest Jewish synagogue dating back to 50-70 BC.

(Les heile artikkelen her)

(via PaleoJudaica)

Jordanelva som symbol

Elva Jordan har stor symbolkraft. I historia om Israelsfolket si ferd frå slaveriet i Egypt er kryssinga av Jordan det siste hinderet undervegs til det lova landet. Dermed har elva blitt symbol på fridom. Men den er også eit symbol på døden, overgangen frå dette livet til det evige livet.

I ein av dei kjente negro spirituals finn me for eksempel dette verset:

Jordan’s river is chilly and cold, hallelujah.
Kills the body but not the soul, hallelujah.

Kartet er henta frå Wikipedias artikkel om elva.

Ei av dei finaste skildringane eg har sett av Jordanelva, står i den klassiske boka The Historical Geography of the Holy Land av George Adam Smith. Boka kom første gong ut i 1894 og har sidan kome ut i utallige opplag. Mi utgåve er gjeven ut i Jerusalem i 1974. Les meir om boka hos Ritmeyer.

Slik skriv Smith om Jordanelva:

Among the rivers of the world the Jordan is unique by a twofold distinction of Nature and History. Hundreds of other streams are more large, useful, or beautiful; none has been more spoken about by mankind. Other rivers have awakened a richer poetry in the peoples through whom they pass – for the references to Jordan in the Bible are few, and, with two or three exceptions, prosaic – but of none has the music sounded so far or so pleasantly, across the world. There are holy waters which annually attract a greater number of pilgrims, but to none do pilgrims travel from such various and distant lands. In influence upon the imagination of man, the Nile is perhaps the Jordan’s only competitor. He has drown to his valley one after another of the greatest races of the world; his mystery and annual miracle have impressed the mind equally of ancient and of modern man. But the Nile has never been adopted by a universal religion. To the fathers of human civilisation that silent flood, which cut their land in two, across which their dead were ferried, and the Lord Sun himself passed daily to his death among the desert hills, was the symbolic border of the next world. But who now knows this, who feels it, save as a fact of ancient history? Whereas, still to half the world, the short, thin thread of the Jordan is the symbol of both frontiers of the spirit’s life on earth – the baptism through which it passes into God’s Church, and the waters of death which devide this pilgrim fellowship from the Promised Land.

Jordan er, som Smith skriv, relativt beskjeden til å ha blitt så berømt. Elva renn i Jordandalen ned til Dødehavet. Kjeldene er lengst nord i Israel, i området nær Hermonfjellet. Jordandalen er ein liten del av Great Rift Valley; mykje av dalen ligg lågare enn havet. Gennesaretsjøen ligg ca 210 m.u.h. og Dødehavet ca 400 m.u.h. Jordanelva er altså også unik ved at den renn ned til det lågaste punktet på jorda.

Les meir på bloggen:

Jordan – ei elv utan vatn?

Jordanelva, som renn frå Gennesaretsjøen til Dødehavet, står visstnok i fare for å gå tom for vatn.

Alle som har sett Jordanelva, veit at den er svært liten. Den ser ut som eit nesten uttørka bekkefar som buktar seg ned gjennom Jordandalen. Skal den bli ei skikkeleg elv igjen, må det tas eit krafttak, og det må i så fall gjerast i fellesskap av nasjonar som ikkje er så vande med å samarbeida.

Ferrell’s Travel Blog har eit fersk bilde som viser tilstaden i elva.

Det er The Jerusalem Post som i dag skriv om dei dystre spådomane til EcoPeace / Friends of the Earth Middle East. Her er eit utdrag:

Jordan River to run dry by next year

(…) The NGO ran tests over a year to determine how much water would be needed to rehabilitate the river and damage had been caused by the lack of water in it. Israel, Jordan and Syria divert 98 percent of the flow for their respective country’s use. (Les meir)

(via BiblePlaces Blog)

Grottefunn nær Jeriko

Haaretz skriv om funnet av eit underjordisk steinbrot i Jordandalen, nær Jeriko. Den store grotta inneheld kristne symbol frå bysantinsk tid.

Her er eit utdrag frå meldinga i den israelske avisa:

Discovery of giant underground quarry in Jordan Valley may rock archaeological thinking

A spectacular underground quarry has recently been discovered in the Jordan Valley north of Jericho, which archaeologists believe may have marked a biblical site sacred to ancient Christians.

(…)

Zertal says their working theory is that the site is Galgala, biblical Gilgal, mentioned on the sixth-century Madaba mosaic map. The cave, buried 10 meters underground, is about 100 meters long, 40 meters wide and 4 meters high, is the largest artificial cave so far discovered in Israel.  (Les meir)

Oppdatering 23.06.09: I dag skriv Vårt Land om det arkeologiske funnet. Her er eit utdrag:

Et stort underjordisk rom er oppdaget nær den gamle byen Jeriko på Vestbredden. Israelske arkeologer kan opplyse at hulen strekker seg over 4000 kvadratmeter og antagelig er over 2000 år gammel.

(…)

Hovedhallen i hulen er rundt tre meter høy og understøttes av 20 steinpilarer. Det er gravert inn ulike symboler på veggene, blandt annet kristne kors, som er datert til rundt år 350.

Arkeologene tror at stein fra steinbruddet er blitt brukt til å bygge kirker og andre bygninger i området, men påpeker at det her er behov for ytterligere undersøkelser. (Les meir)

(via PaleoJudaica)