Palmesøndag: Jesus rir inn i Jerusalem

Bibelhistoria om då Jesus rei inn i Jerusalem på eit esel, er bakgrunnen for feiringa av palmesøndag. Folk møtte han med palmegreiner og hosiannarop då han rei frå Oljeberget og inn i byen. Dagen er i kristen tradisjon prega både av advent og pasjon, av forventning og liding. Les her om Palmesøndag. Eselet viser oss JesusLes meir «Palmesøndag: Jesus rir inn i Jerusalem»

Nikolai Astrup: Getsemane

Eg har stor sans for kunsten til Nikolai Astrup (1880-1928). Her har han måla eit særprega Getsemane-bilde der bibelhistoria er plassert rett inn i norsk natur. Det bibelske Getsemane er hagen ved foten av Oljeberget i Jerusalem, der Jesus var inne i ein djup bønekamp og der han blei arrestert og ført bort kvelden førLes meir «Nikolai Astrup: Getsemane»

Påskeforteljinga i Jerusalem i dag

Filmen The Week that changed the World gir ein god gjennomgang av Jesu siste påske i Jerusalem. Samtidig gir den eit inntrykk av dei aktuelle delane av Jerusalem i dag. Foreløpig er første del (ca 15 min) av Wayne Stiles´film lagt ut på nettet. Resten kjem seinare i påsken. Eg vil følgja med, for detteLes meir «Påskeforteljinga i Jerusalem i dag»

I Jesu fotspor, mai 2017

Vil du vera med på pilegrimsvandring i Jesu fotspor i Galilea og i Jerusalem? Inger og eg skal vera reiseleiarar på ein tur 20.-27. mai 2017. Du finn turprogram, reisefakta, pris og informasjon om påmelding her: I Jesu fotspor. Pilegrimsvandring i Galilea og Jerusalem. Her er innleiinga frå turbrosjyren: Dette blir ein tur prega avLes meir «I Jesu fotspor, mai 2017»

Palmesøndag

Jesus rir inn i Jerusalem Det må ha vært en veldig opplevelse å være med denne palmesøndagen. Folk strømmet til byen i lange rekker, – fra fjellene nord i Galilea, nede fra Middelhavet, sør fra Hebron, og nede fra Jeriko og Jordandalen. De gikk hele bygdelag sammen, med god tid til å prate på veien,Les meir «Palmesøndag»

Jesus – som ei høne!

Notat til søndagens tekst: Matt 23,37-39 Jerusalem, Jerusalem. Kor ofte ville eg ikkje samla borna dine som ei høne samlar kyllingane under vengene sine. Men de ville ikkje. Desse orda frå Jesus er ein del av preiketeksten denne søndagen. Når eg les dette, tenkjer eg på denne mosaikken frå altaret i kyrkja Dominus Flevit påLes meir «Jesus – som ei høne!»

The beauty of Ottoman Palestine

The Times of Israel skriv om bildesamlinga til teologen Gustaf Dalman (1855-1941), leiar av det tyske arkeologiske instituttet på Oljeberget: The beauty of Ottoman Palestine, lovingly explored and documented 100 years ago, a German polymath theologian with a passion for the Holy Land snapped an enchanting collection of photos. We publish them here for theLes meir «The beauty of Ottoman Palestine»

Mariapilegrim i Jerusalem

Eg sit på Oljeberget og ser utover Jerusalem. Det er fint å vera her og å oppleva alle dei heilage stadane. Samtidig så urimeleg gale at byen er prega av ufred og rivaliserande grupper og folkeslag. Her på Oljeberget gret Jesus over byen og sa: ”Hadde du berre på denne dagen skjøna, du òg, kvaLes meir «Mariapilegrim i Jerusalem»

Snømann på Oljeberget

Bilde frå bibelske landskap, veke 7/2013 Oljeberget er ei høgde som ligg like aust for Jerusalem. Sist eg var der (12.01.2013), var det vinter i byen. Det hadde vore nokre dagar med uver og snø. Framleis stod snømannen og heldt stand på den katolske eigedomen Dominus flevit (Herren gret, jfr Luk 19,41-44). Eit uvanleg syn.

Getsemane og Oljeberget

Getsemane er eit kjent stadnamn frå Bibelen, knytt til Jesu lidingshistorie. Biletet viser Oljeberget som ligg aust for Gamlebyen i Jerusalem. Getsemane er namnet på området ved foten av denne høgda. Biletet er tatt frå den muslimske gravplassen som ligg langs austsida av tempelplassen. Du kan derfor sjå muslimske graver i forgrunnen. Eg vel å taLes meir «Getsemane og Oljeberget»

Himmelfartskapellet på Oljeberget

I dag (17. mai 2007) er det Kristi Himmelfarsdag, ein heilagdag som for dei fleste her i Norge truleg har forsvunne i skuggen av feiringa av nasjonaldagen. I fjor skreiv eg på denne dagen om kva det betyr at Jesus «fór opp til himmlen» (her). I år vil eg skriva litt om Himmelfartskapellet på detLes meir «Himmelfartskapellet på Oljeberget»

Palmesøndag

Jesus rir inn i Jerusalem Det må ha vært en veldig opplevelse å være med denne palmesøndagen. Folk strømmet til byen i lange rekker, – fra fjellene nord i Galilea, nede fra Middelhavet, sør fra Hebron, og nede fra Jeriko og Jordandalen. De gikk hele bygdelag sammen, med god tid til å prate på veien,Les meir «Palmesøndag»

Grotta i Getsemane

Nå i vekene fram mot påske skriv eg nokre artiklar om tekstar og stadar knytt til Jesu lidingshistorie i Jerusalem. Her kjem den siste av fleire artiklar om Getsemanehagen ved foten av Oljeberget, like aust for Gamlebyen i Jerusalem. Etterkvart skal det koma fleire artiklar om resten av lidingshistoria. Bli med meg vidare, på sporetLes meir «Grotta i Getsemane»