Haakon Lie og Israel

25/05/2009

Haakon Lie er død i dag, 103 år gamal. Han var ein svært viktig person i norsk politikk gjennom mange år. Det som gjer han interessant for denne bloggen, er at han var ein av dei fremste eksponentane for den nære kontakten det i si tid var mellom israelsk og norsk arbeidarrørsle, – og mellom dei to landa. Kanskje den aller fremste fremste eksponenten for denne kontakten?

Som Vårt Land skriv i sin nekrolog i dag:

… og han viste helt til sin død varm sympati for Israel.

(Les meir)

Denne sympatien har det vore skrive mykje om. Og det har sjølvsagt også vore meint mykje om akkurat dette! Les f eks Dagbladet sin kommentarartikkel frå 1996:

Var Haakon Lie agent?

Norges forhold til Israel tilhører vårt lands politiske følelsesliv. Derfor blir vi heller aldri helt ferdige med historien om oss selv og den unge jødiske staten. Den ligger der i vår kollektive underbevissthet.

(…)

I norsk utenrikspolitisk historie finnes det ikke noe tilsvarende eksempel på at et forhold mellom to land har så mangeartede dimensjoner ved seg: den religiøse, de idémessige, den realpolitiske og den moralske. Og summen av alt dette er resonansbunnen når norske aktører beveger seg som gjestespillere på Midtøstens scene. Det er på denne bakgrunnen vi må forstå, forklare, men også sette kritisk søkelys på Norge og nordmenns rolle.

(…)

Men det blir fullstendig meningsløst når det skapes et indirekte bilde av at Haakon Lie var en slags «agent» for Israel. Haakon Lies forhold til Israel kan ikke plasseres inn i slike klisjeer. (Les meir)

Advertisements

%d bloggarar likar dette: