Jesus Trail og Jerusalem, oktober 2019

Tre dagars vandring til fots på Jesus Trail i Galilea, frå Nasaret til Gennesaretsjøen. Fleire dagar med mange ulike opplevingar i Jerusalem. Besøk i Nasaret og Betlehem. Og enda mykje meir, f eks å koma til Qumran der Dødehavsrullane blei funne. Og det at me får med oss Yom Kippur (den store forsoningsdagen, ein viktigLes meir «Jesus Trail og Jerusalem, oktober 2019»

Sisternene i Zippori

Gigantiske sisterner for vatn i Zippori National Park i Galilea Det er fascinerande å gå ned i dei store sisternene frå romersk og bysantinsk tid. Då eg var i Zippori for nokre veker sidan, gjekk eg på ny gjennom dette gamle anlegget av store vass-sisterner. Sisternene skal ha romma 4.300 kubikkmeter vatn! Så vidt egLes meir «Sisternene i Zippori»

Tur på Jesus Trail, mai 2017

Nå har eg enda ein gong vandra nokre dagar i området mellom Nasaret og Gennesaretsjøen. Eg blir ikkje ferdig med dette. Det er noko heilt spesielt å oppleva eit landskap frå bakkenivå. Ein kjem nær lukter, lydar, tre, blomar og dyr, – og ikkje minst menneske. Når området dessutan er sterkt knytt til Jesu liv,Les meir «Tur på Jesus Trail, mai 2017»

Bildeserie frå Jesus Trail

Eg kom i går (27.05.2017) heim frå ein ny flott vandretur i Galilea. I tida fram mot turen laga eg ein bildeserie frå tidlegare vandringar i dette landskapet. Eg avsluttar nå serien med ei oversikt over bilda. Den merka løypa Jesus Trail går frå Nasaret til Kapernaum. Det siste bildet i serien er tatt fråLes meir «Bildeserie frå Jesus Trail»

Opp mot Arbelfjellet

Bilde #12 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser den gode stien og den vakre naturen på veg opp mot Arbelfjellet. Dette er ein del av den merka løypa Jesus trail, som går frå Nasaret til Kapernaum. Den djupe dalen til venste heiter Duedalen. Den går ned til Ginosarsletta ved Gennesaretsjøen. Turgruppa på bildetLes meir «Opp mot Arbelfjellet»

Turutstyr på Jesus trail

Bilde #7 frå vandringa på Jesus trail Kva slags turutstyr brukar me viss me skal gå fottur i Galilea? Det spørsmålet har eg fått frå folk som syns det ville vera fint å vera med på pilegrimsvandring på Jesus trail. Og koss er terrenget? Terrenget på Jesus trail er stort sett veldig lett; mykje grusvegarLes meir «Turutstyr på Jesus trail»

Kana i Galilea

Bilde #5 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet er tatt på ettermiddagen den første dagen på Jesus trail. Me ser i retning byen Kfar Kana der me skal ha éi av overnattingane på den fire dagar lange fotturen i Galilea. Kana er i dag ein arabisk by med muslimsk og kristen befolkning. Me skalLes meir «Kana i Galilea»

Kulturlandskap i Galilea

Bilde #3 frå vandringa på Jesus trail Dette bildet viser kulturlandskapet nord for Nasaret. Her ser eg tilbake på byen der Jesus vaks opp. Det vil seia, på Jesu tid var Nasaret ein liten landsby på andre sida av den bebygde åskammen me ser i horisonten. Etter å ha passert ein travel hovudveg i utkantenLes meir «Kulturlandskap i Galilea»

I Jesu fotspor, mai 2017

Vil du vera med på pilegrimsvandring i Jesu fotspor i Galilea og i Jerusalem? Inger og eg skal vera reiseleiarar på ein tur 20.-27. mai 2017. Du finn turprogram, reisefakta, pris og informasjon om påmelding her: I Jesu fotspor. Pilegrimsvandring i Galilea og Jerusalem. Her er innleiinga frå turbrosjyren: Dette blir ein tur prega avLes meir «I Jesu fotspor, mai 2017»

Capernaum has a new look

Fyrst posta Ferrell's Travel Blog:
On our recent visit to Israel we visited some places we have been many times because of changes we expected to see. Capernaum was beginning to undergo some renovations when we were there in 2013. If first impressions are important, then Capernaum is now making a good first impression…

Pilegrimskyrkja i Magdala

Eg besøkte nyleg Magdala Center. Dette er eit nytt katolsk pilegrims-senter ved Gennesaretsjøen. Her er det bygd ei vakker og enkel kyrkje som gjorde sterkt inntrykk på meg. Kyrkja blei vigsla i 2014. Det er sjeldan det blir bygd kyrkjer i dette området, og eg tenkjer derfor at det er ei viktig hending. Ikkje minst er kyrkjaLes meir «Pilegrimskyrkja i Magdala»

Synagogen i Magdala

Mykje av Jesu offentlege verksemd skjedde geografisk på eit relativt lite område på nordvest-sida av Gennesaretsjøen. Eg har reist mykje i dette området og syns det er flott å koma til dei ulike stadane som er knytt til Jesu liv. Nå har eg for første gong vore i Magdala Center, eit katolsk pilegrimssenter som er under oppbygging.Les meir «Synagogen i Magdala»

Hattins horn

Notat frå Jesus trail IV Sjølv om Hattins horn ikkje hever seg så høgt over slettelandet, er det ei utruleg flott utsikt over store delar av Galilea frå fjellet. Turløypa Jesus trail går over den vulkanske toppen, og her spanderte Inger og eg på oss ein lang pause då me gjekk der i sommar, sjølvLes meir «Hattins horn»

Sykkeltur i Galilea?

Nylig ble den første etappen av den 130 km lange terrengsykkelløypen som skal gå rundt Genesaretsjøen, åpnet. Den ferdige etappen er 4,5 km lang og strekker seg fra Kapernaum til Arik-broen på nordkysten av sjøen. Sykkelløypen ble laget for å garantere allmennheten fri tilgang til naturen. Enkelte deler vil være tilgjengelig for funksjonshemmede, og detLes meir «Sykkeltur i Galilea?»

Olivenpresse funnen i Galilea

Arkeologar har nyleg grave fram ei interessant olivenpresse i vestre Galilea. Anlegget er truleg frå 500- eller 600-talet. Her er eit utdrag frå IAA si pressemelding: A unique and impressive complex for producing oil that dates to the Byzantine period, which is also one of the largest uncovered in the country so far, was discoveredLes meir «Olivenpresse funnen i Galilea»