Biblical Studies Carnival 149

Biblical Studies Carnival for juli 2018 er nå publisert på bloggen til Karen R. Keen med tittelen Biblical Studies Carnival 149 Has Come to Town!

Karnevalet er ei oversikt med lenker til faglege bibliobloggar den siste månaden. Karen R. Keen forklarar konseptet slik:

… there are a lot of scholars out there on the internet writing insightful things (or making an attempt anyway), so each month we have a Carnival to highlight what folk have been saying over the past few weeks. (…)  The material is divided into the following sections:

Hebrew Bible/Old Testament
Early Jewish Texts (extra-Biblical)
New Testament
Bible and Culture
Manuscripts/Textual Criticism (General)
Pedagogy
Book Reviews
Announcements
Bonus: List of Women Scholar Bloggers

Eg har med ujamne mellomrom hatt tilvising til denne månadlege oversikta her på bloggen. Éin gong har eg faktisk også registrert at eit notat her på bloggen har vore nemnt (her). Eg hadde då skrive om mosaikken som er funnen i Megiddo.

Biblical Studies Carnival 9/2017

Biblical Studies Carnival for september 2017 er nå publisert på bloggen Reading Acts. Dette er ei oversikt over lenker til faglege bibliobloggar i september om GT, litteratur frå det andre tempelets tid, NT, teologi, bibelske språk, bokmeldingar med meir.

Her er det mykje eg får lyst til å sjå nærare på. Interessa mi for reiseliv til Israel og dei palestinske områda blir for eksempel vekt av denne notisen:

Ferrell Jenkins has a nice post on Barclay’s Gate at the Western Wall.

Men først og fremst gjeld karnevalet fagleg arbeid med Bibelen. Eg merkar meg for eksempel denne omtalen av ein serie bloggnotat om Hebrearbrevet:

Michael Kok (The Jesus Memoirs) has started blogging through Hebrews, the link goes to the first post in the series. So far he has touched on external evidence for authorship, internal evidence for authorship, the date of Hebrews, and the audience of Hebrews. This is an extremely high quality series of posts and I look forward to reading Michael’s work as I prepare to teach Hebrews in the spring semester.

 

Biblical Studies Carnival 2/2017

Biblical Studies Carnival for februar 2017 er nå publisert på bloggen Persuing Veritas. Dette er ei oversikt over lenker til innlegg på faglege bibliobloggar i februar om GT, NT, den eldste kyrkja, teologi og hermeneutikk, bokmeldingar, ressursar og nyheiter om konferanser mm.

Biblical Stud Carnival 2/2011

Eit nytt Carnival er på plass. February 2011 Biblical Studies Carnival er nyleg publisert på bloggen A Fistful of Farthings.

Welcome to the Carnival! Here is a list of links to the “best of the best” biblioblog posts from last month (who am I kidding…it’s really anything I found interesting). Let the games begin! (her)

(via PaleoJudaica)