Ricinusbusken

Notat til dagens tekst: Jona 4,1-11

Då lét Herren Gud ein ricinus-busk veksa opp over Jona og kasta skugge over hovudet hans, så han kunne verta kvitt mismodet sitt. Jona hadde stor glede av ricinus-busken. (v 6)

Eg skal ikkje gå inn på heile samanhengen her, bare seia at Jonaboka er eit glimrande eksempel på ca 2500 år gamal forteljarkunst og at «boka» (2,5 sider i Bibelen) er overraskande, underhaldande og alvorleg. Dessutan seier den oss mykje om Guds omsorg for menneske (og dyr).

Men kva slags busk er denne ricinusbusken? På hebraisk heiter den kikayon, ei enkel norsk omsetjing er oljeplante.

Store Norske Leksikon skriv:

Oljeplante, Ricinus communis, tropisk planteart i vortemelkfamilien. Spredt overalt i tropene, der den blir treaktig. I kjøligere strøk, som i Norge, blir den dyrket som ettårig. Bladene er håndlappet, og blomstene sitter samlet i topper, nederst hannblomster, øverst hunnblomster. Frukten er en pigget kapsel med tre bønnestore, giftige frø. Av frøene utvinnes ricinusolje, se ricin.

Oljeplante kalles i Bibelen (Jona 4,6) kikajontre, som Vårherre lot vokse opp til skygge og belærelse til profeten.