Hiskias dam, Jerusalem

nypl.digitalcollections.510d47d9-646d-a3d9-e040-e00a18064a99.001.w

Hiskias dam ligg midt inne i Gamlebyen i Jerusalem. Bildet er frå 1865. Bygningane rundt den nå tørre dammen inneheld i dag små butikkar ut mot gatene og bustadar i etasjane over.

Eg er relativt godt kjent i den uoversiktelege (og fascinerande) Gamlebyen, men har aldri vore på denne staden. Hiakias dam er normalt ikkje open for besøk. Første gong eg såg namnet, stussa eg, og begynte å gjera litt research. Det viser seg at staden ligg sentralt i det kristne kvarteret, bak butikkane som vender ut mot David Street og Christian Quarter Road, altså mellom Jaffaporten og Gravkyrkja. Då eg nå såg det gamle og flotte bildet Views within the city : Pool of Hezekiah, fann eg fram igjen det eg tidlegare hadde lese om staden.

Kanskje det skulle vera eit mål for meg å identifisera Hiskias dam på neste tur til Jerusalem? Enten ved å finna ein eventuell inngang eller ved å sjå staden frå toppen av tårnet i Citadellet og frå taket på Petra Hostel. Det skal vera mogleg.

Namnet Hiskias dam går visstnok ikkje lenger tilbake enn til 1800-talet og er eit namn brukt først og fremst av tilreisande frå vesten. Truleg har ein identifisert staden med Øvredammen på kong Hiskias tid (2. Kong 18,17). Frå korsfarartida har staden vore kjent som Patriarkane sin dam (fullt namn på engelsk: Pool of the Patriarch´s Bath). Men staden har truleg ei historie tilbake til herodiansk tid og bygginga av «den andre muren», og då under enda eit anna namn.

Arkeologen Dan Bahat skriv i ein gjennomgang av dammane i Jerusalem:

Another pool, the Tower´s Pool, was identified with what is known as Hezekiah´s Pool. This identification is generally accepted, as the only reference to it is found in Josephus (Wars 5, 11, 4). He states that the Romans set up a siege ramp at the site called the Tower´s Pool (…) This pool underwent numerous transformations, but no vestiges from the Second Temple period have been found. As its eastern boundary, remains of a broad wall have been found, which in the opinion of scholars are remains of the Second Wall. However, they could be the vestiges of a broad wall hat encompassed the pool itself. (Dan Bahat: The Illustrated Altas of Jerusalem. Carta 1996. Side 48).

Uttrykket the Tower´s Pool er her ei omsetjing av det greske namnet Amygdalon, som kanskje kan koplast til det hebraiske ordet migdal (tårn).

Staden er som nemnt, normalt ikkje open. Men i 4. oktober 2012 blei det faktisk halde ein konsert der, i regi av Al-Quds University College of Music.

Guiden Tom Powers skriv i bloggnotatet Down in the Patriarch’s Pool om opplevinga ved å vera til stades på denne konserten. Då hadde han tidlegare skrive om eit oppryddingsprosjekt på staden: Clean-up / fix-up time at Hezekiah’s PoolClean-up at Hezekiah’s Pool, Part 2 — NEW PHOTOS og Old City Odds ‘n Ends 2011-2012 — PHOTOS & UPDATES.

Bildet frå 1865 fann eg i The New York Public Library´s Digital Collections. Dette er ei stor bildesamling som er digitalisert og blitt offentleg nå i januar 2016. Eg kom dit via BiblePlaces Blog der det er gjort eit flott registreringsarbeid: Images Related to the Bible from the New York Public Library.

Kong Hiskias segl

Hiskias segl

Hiskia var konge i Jerusalem ca 700 år f. Kr. Denne veka har israelske arkeologar vist fram funnet av det som truleg er hans private segl, funne i utgravingar i det kongelege kvartalet like sør for tempelplassen i Jerusalem.

Photo 1: Courtesy of Dr. Eilat Mazar; Photo by Ouria Tadmor.

Photo 2: Courtesy of Andrew Shiva.

Det neste bildet viser kor desse utgravingane finn stad. Ophel er eit svært interessant område mellom tempelplassen og Davidsbyen. Delar av dette området er opna for publikum. Eg har fleire gonger gått i trappene og mellom utgravingane her, men ikkje så langt søraust som det nå aktuelle feltet innramma med rødt på bildet.

hu151202_Mazar_Shiva_big

Hiskia er omtalt i fleire av bøkene i GT, og han blir rekna som ein god konge:

Hiskia sette si lit til Herren, Israels Gud. Verken før eller seinare har det vore hans like mellom alle Juda-kongane.

(2. Kong 18,5)

Her er fleire detaljar om funnet, som er gjort i arkeologiske utgravingar i regi av The Hebrew University of Jerusalem:

Impression of King Hezekiah’s Royal Seal Discovered in Ophel Excavations South of Temple Mount in Jerusalem

02/12/2015

First seal impression of an Israelite or Judean king ever exposed in situ in a scientific archaeological excavation.

Discovery brings to life the Biblical narratives about King Hezekiah and the activity conducted during his lifetime in Jerusalem’s 1st Temple Period Royal Quarter.
(…)
The Ophel excavations at the foot of the southern wall of the Temple Mount, conducted by the Hebrew University of Jerusalem’s Institute of Archaeologyunder the direction of Dr. Eilat Mazar, have unearthed an impression of the royal seal of King Hezekiah (727–698 BCE).
Measuring 9.7 X 8.6 mm, the oval impression was imprinted on a 3 mm thick soft bulla (piece of inscribed clay) measuring 13 X 12 mm. Around the impression is the depression left by the frame of the ring in which the seal was set.
The impression bears an inscription in ancient Hebrew script:
«לחזקיהו [בן] אחז מלך יהדה»
«Belonging to Hezekiah [son of] Ahaz king of Judah»
and a two-winged sun, with wings turned downward, flanked by two ankh symbols symbolizing life.