Litterært blikk på Utstein kloster

10/08/2015

11239624_10203816105834961_6834123562315302697_n

Utstein kloster er ein av favorittstadane mine. Både kulturhistoria og kulturlandskapet som er knytt til staden, fascinerer meg. Og for med ein gong å sitera Alfred Hauge:

Eit landskap er som eit menneske. Det har sitt andlet, og det har dét som er innanfor andletet. (Perlemorstrand, side 28)

Det er i dag (10.08.2015) 50 år sidan klosteret i 1965 blei gjenopna etter omfattande undersøkingar og restaurering. Datoen var sjølvsagt ikkje tilfeldig valt. Larsok (10. august) er knytt til St. Laurentius som klosteret var vigd til i mellomalderen.

Eg har blant anna brukt dagen til å lesa ferdig Harald Olsen sin artikkel Alfred Hauge og Utstein Kloster, skriven for Museum Stavanger årbok 2014, side 121-173. Eg kjøpte eit særtrykk av artikkelen på Utstein Pilegrimsgard på forsommaren. Bildet av klosteret tok eg på Kristi Himmelfartsdag då eg var på gudsteneste i klosterkyrkja.

Alfred Hauge hadde eit nært forhold til klosteret. Mykje av artikkelen er interessant presentasjon og tolking av dei fem romanane og to diktsamlingane som inngår i «Utstein Kloster-syklusen». Bøkene kom ut frå 1967 til 1984. Eg las romanane (og delar av diktsamlingane) på 70- og 80-talet, og har lese noko av dette om igjen nå i år i samband med 100-års jubileet for forfattaren.

Olsen avsluttar med å skriva om litteratur som bygger et helligsted. Denne delen av artikken begynner slik:

At Utstein Klister har betydd mye for Alfred Hauges forfatterskap er hevet over tvil. Men hva har så forfatterskapet – og Utstein Kloster-syklusen – betydd for klosteret? For enkelte leseres forhold til stedet har nok bøkene betydd mye. Men i det store og hele må en vel si at syklusen ennå er en lite benyttet skattkiste. Det er imidlertid en skattkiste med et stort potensiale!

Hauge har utan tvil vore med og forma mi interesse for og mitt bilde av staden. For meg er klosteret både ein heilag stad og ein historisk stad. Eg syns også det er flott at museet gir den litterære vinklinga så stor plass i årboka.

Relatert stoff på bloggen:


Ein tynn stad

08/03/2007

Jorda kan bli ødelagt i dette århundret om vi ikke endrer vår holdning til den, sier Ray Simpson.

(…)

I Utstein kloster har Ray Simpson snakket om «hvordan den keltiske formhetstradisjonen har fått en fornyet aktualitet i dag».
– Hvordan gjør du det? Simpson tenker litt før han svarer.
– Kirka har ikke fire vegger, men er Guds landsby. Flere folk finner at kristenlivet er blitt for etablert og ser etter en ny vind som kan endre på det. Vi oppdager at menneskers liv er som en vandring og at det er godt å gå sammen med noen. Jesus må gjenoppdages i en skapende verden med natur, sier Simpson, og utsagnet om jordas ødeleggelse kommer.
– Hvordan unngå det da?
– Vi må lytte til jorda ved å være til stede. Det vil åpne muligheter mellom mennesker som vil lære hvordan en kan være fri. Folk vil i større grad bort fra stress og grådighet som preger verden.

(…)

– Det er første gangen vi møtes, sier leder ved pilegrimsgarden, Reidun Kyllingstad, om retreatsamarbeidet mellom Utstein Pilegrimsgard og Community of Aidan og Hilda.
– Jeg håper ikke det blir siste, smiler Ray. Han forteller at han selv bor på Lindisfarne i England, ei øy der floa på det høyeste er fire meter, og gjør at Lindisfarne ikke blir landfast. Men den blir det igjen når fjæra kommer.
130 mennesker bor på øya, men gjennom året strømmer det en halv millioner besøkende innom. På Lindisfarne lever de av fiske, to gardsbruk er her i tillegg til to hoteller. Landskapet er noe annerledes enn på klosterøya i Rennesøy.
– Det er veldig flatt her, ingen fjell, men øya blir kalt «kristendommens vugge i England. Og vi kaller stedet «a thin place».
– Hvorfor?
– På grunn av opplevelsen av at det er kort vei mellom jorda og Gud. Etter å ha hørt stillheten ved Utstein kloster og sett området her vil jeg påstå at også dette er en «thin place».

(Utdrag frå artikkel i Bygdebladet – lokalavis for Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy).

Sjå tidlegare artikkel her på bloggen om retreat på Utstein kloster her.


%d bloggarar likar dette: