Om Det hev ei rose sprunge

Julerosa – Helleborus niger

Illustration_Helleborus_niger0

(bilde: Wikimedia commons)

Sølvi Irene Vinnes fortel om rosemotivet i salmen Det hev ei rose sprunge i Vårt Land i dag, i ein artikkel om julerosa (som eigentleg er ei soleie).

Sølvi kan mykje om julesalmane. Både i år og i fjor har eg i adventstida hatt gleda av å høyra henne fortelja om eit utval julesongtekstar. Det var fint å få noko av dette i skriftleg form i avisa i dag.

Her er det aktuelle utdraget av artikkelen:

Det hev ei rose sprunge

(…) En av de mest berømte legendene knyttet til julerosen her i Norge, er historien om hvordan blomsten skal ha inspirert forfatteren av salmen Det hev ei rose sprunge:

En stille julenatt i middelalderens Tyskland gikk en munk gjennom skogen. Desemberfrosten snek seg inn under klærne. Da, midt i det mørke og kalde, får han øye på små hvite blomster, juleroser. Forsiktig plukket han dem, tok dem med tilbake til klosteret og satte dem i en vase på alteret, foran bildet av jomfru Maria. Synet av de hvite blomstene skal ha inspirert en annen i klosteret til å skrive salmen.

– Det er en legende, vi vet ikke sikkert når den første versjonen av Det hev ei rose sprunge ble skrevet, eller av hvem. Men salmen har nå uansett fått denne historien om munken og man kan finne noen tegn på at julerosen kan ha vært inspirasjonskilden. Blant annet at julerosen blomstrer midtvinters, sier Sølvi Irene Vinnes.

Hun er sogneprest i Hillevåg kirke i Stavanger, og en av få i Norge som har forsket på julesanger. Hun mener denne salmen er spesiell, fordi det brukes mye sanselig beskrivelse. Som for eksempel i tredje vers: «Guds rose ljuvleg angar og skin i jordlivsnatt».

– Men her glir nok metaforbeskrivelsen mer over mot en vanlig rose igjen. For julerosene har ikke så mye duft, sier Vinnes.

Om det var julerosen som var inspirasjonen til salmen, betyr lite for metaforbruken, mener Vinnes. For rosen var et flittig brukt bilde i middelalderens kristne lyrikk, gjerne som symbol på jomfru Maria. Rosen i denne salmen handlet også opprinnelig om henne.

– Teksten ble skrevet om etter protestantismen, da man fjernet seg fra fokuset på Maria. Rosen ble gjort til et symbol på Jesus. Det er en typisk protestantisk omskrivning, forteller Vinnes.

(Les meir)