Å ha kome på avvegar

Notat til søndagens tekst: Matt 18,12-18

5. søndag i treeiningstida (23.06.2013)

Eg har nyleg skrive om denne teksten i notatet Guds omsorg for den som er komen på avvegar på Israelsmisjonen si nettside.

På dette Tekstverkstedet finn du kommentarar til tekstane i Den norske kyrkja sine tekstrekker. Me er mange ulike forkynnarar som skriv, og bidraga er ulike når det gjeld form og innhald. Men det er eit mål at me skal ha eit spesielt fokus på trua sine jødiske røter, teksten sin jødiske kontekst og på samanhengen mellom GT og NT.