Magdalasteinen på utstilling

Magdalasteinen blir nå vist fram på ei utstilling i Roma. Temaet for utstillinga, som opna i går, er menorahen (den sjuarma lysestaken).

Scholars and archaeologists contend it is the oldest carved image of the Second Temple’s seven-branched menorah ever found, and the first menorah image to be discovered in a Jewish religious context.

Magdalasteinen blei funnen i 2009 under arkeologiske utgravingar i det gamle Magdala ved Gennesaretsjøen. Nå står ein flott kopi på staden der den blei funnen (bildet).

Magdala 2015
Foto: Arne Berge 2015

I notatet Synagogen i Magdala har eg skrive om denne synagogen i eit nytestamentleg perspektiv.

Nå (15. mai – 23. juli 2017) blir altså Magdalasteinen for første gong stilt ut offentleg. Her er ein interessant artikkel om steinen og om utstillinga:

Magdala Stone, known as Jewish-Christian ‘crossroads,’ gets its public debut

Described as one of the most significant archaeological finds in modern Israel, the Magdala Stone, unearthed in 2009 near the shores of the Sea of Galilee, has been unveiled to the public for first time as part of a joint exhibition on the history of the menorah May 15-July 23 between the Vatican Museums and the Jewish Museum of Rome.

(…)

The Magdala Stone, which was found inside the synagogue, offers scholars and archaeologists significant insight into 1st-century Jewish life and the Second Temple era in Jerusalem.

The stone is believed to be one of the earliest artistic depictions of the Second Temple, according to the Magdala Center. It is believed the artist who made the stone likely saw the Second Temple.

“The stone has the highest number of symbols of the Temple ever found together in one object,” Solana said.

The long side of the stone depicts the side of a building with pillared archways, with a three-dimensional design to create the illusion that it appeared in the Temple. The back of the stone also depicts a pillared structure, with two wheels above a geometric shape, illustrating fire.

“Presumably, the front and sides of the stone carvings represent the Second Temple in Jerusalem, and the back side depicting wheels and fire represents the Holy of Holies,” according to the Magdala Center.

Among all its features, the stone’s menorah depiction has arguably produced the most intense excitement among archaeologists. Scholars and archaeologists contend it is the oldest carved image of the Second Temple’s seven-branched menorah ever found, and the first menorah image to be discovered in a Jewish religious context.

Les meir

(via PaleoJudaica)

Pilegrimskyrkja i Magdala

Foto: Helge Brunstad 2015
Foto: Helge Brunstad 2015

Eg besøkte nyleg Magdala Center. Dette er eit nytt katolsk pilegrims-senter ved Gennesaretsjøen. Her er det bygd ei vakker og enkel kyrkje som gjorde sterkt inntrykk på meg.

Kyrkja blei vigsla i 2014. Det er sjeldan det blir bygd kyrkjer i dette området, og eg tenkjer derfor at det er ei viktig hending. Ikkje minst er kyrkja viktig fordi den er bygd på ein stad som det er så naturleg å knyta til Jesu liv og verksemd.

Kyrkja heiter Duc in Altum (Legg ut på djupet). Uttrykket er henta frå Jesu ord då han talte til ei folkemengde frå båten til Simon Peter: Legg ut på djupet og set garna, så de kan få fisk (Luk 5,4). På latin: Duc in altum et laxate retia vestra in capturam.

Kyrkjerommet har eit altar som er forma som ein båt, og altartavla er ein stor glasvegg ut mot stranda og Gennesaretsjøen.

Ein brosjyre for prosjektet Magdala Center, omtaler kyrkja som «Duc in Altum» Spirituality Center og seier følgjande om intensjonane med bygget:

It will be a place for liturgical and sacramental prayer to help pilgrims understand and celebrate the events of Jesus´public ministry that took place in the area and it will also provide an environment for Ecumenical and Inter-faith dialogue.

I kyrkjerommet er det bilde av dei 12 disiplane. Forhallen er vigd til kvinnene som følgde Jesus. Rundt forhallen er det fire kapell med mosaikkunst frå ulike bibelforteljingar:

  • Mark 5,41 – dotter til Jairus
  • Matt 4,19 – dei første disiplane
  • Matt 14,30 – Peter går på vatnet
  • Luk 8,2 – Maria Magdalena

I underetasjen er det eit enkelt økumenisk kapell som ikkje er innvigd som katolsk kyrkjerom.

Pilegrimssenteret Magdala Center er framleis under oppbygging. Her er det i tillegg til kyrkja prosjektert hotell, restaurant, konferansesenter og multimediasenter. Og ikkje minst: Det er gjort svært viktige arkeologiske funn på staden.

Det er turkamerat Helge Brunstad har tatt dei flotte bilda frå kyrkja.

Foto: Helge Brunstad 2015
Foto: Helge Brunstad 2015

Synagogen i Magdala

Mykje av Jesu offentlege verksemd skjedde geografisk på eit relativt lite område på nordvest-sida av Gennesaretsjøen. Eg har reist mykje i dette området og syns det er flott å koma til dei ulike stadane som er knytt til Jesu liv. Nå har eg for første gong vore i Magdala Center, eit katolsk pilegrimssenter som er under oppbygging. Her er det gjort interessante arkeologiske utgravingar og (foreløpig) bygd eit flott kyrkjebygg.

Eg har kome heim frå ein ny studietur i Israel og dei palestinske områda (februar 2015). Førsteamanuensis Fartein Valen-Sendstad var med som fagleg ansvarleg. Det var svært interessant å reisa saman med han!

I forhold til interessa for Jesu liv, var besøket i Magdala spesielt viktig for meg. Før har eg bare køyrt forbi på veg 90 over Ginosarsletta, – og gått i naturen i nærleiken, på stigen ned frå Arbelfjellet og Duedalen mot Kapernaum.

Magdala var på Jesu tid ein viktig fiskarby ved Gennesaretsjøen. Byen blir rekna som heimstaden til Maria Magdalena. Det har vore kjent kor den låg; stadnamnet eksisterer her den dag i dag i forma Migdal. Men det er først frå 2009 det er gjort systematiske arkeologiske utgravingar på staden. Det som har vekt mest oppsikt, er funnet av ein synagoge frå det første hundreåret. Då er me altså tilbake til Jesu tid. Staden blei truleg øydelagt av romarane under det jødiske opprøret i år 66-67.

Synagogen i Magdala

Magdala 2015

Synagogen er i seg sjølv svært interessant; det er ikkje funne meir enn 8-9 synagogar frå det første hundreåret.

Men det som gjer dette synagogefunnet unikt, er ein stein som er dekorert med jødisk tempelsymbolikk. Steinen (i sentrum av bilda) blei funnen sentralt i hovudrommet i synagogen, og har kanskje vore ein slags lesepult for lesinga av dei heilage skriftene. På informasjonstavla på staden blir steinen kalla «the ornamented furnishing».

Eitt av symbola på steinen var den sjuarma lysestaken – menorahen – frå tempelet i Jerusalem. Steinen snur opp/ned på tidlegare tankar om det samfunnet som Jesus verka i. Sjølv om me kjenner uttrykket heidningars Galilea frå Matt 4,15, er det nå meir naturleg å tenkja at det har vore eit nært og forpliktande forhold mellom jødedomen i Galilea og den jødiske leiinga knytt til tempelet og Jerusalem.

Har Jesus undervist i denne synagogen? Har han stått ved denne steinen og lese frå Skriftene? Ja, eg tenkjer at det er gode grunnar til å tru det!

For her kjem me svært nær fortellingane i Det nye testamentet:

Sidan fór Jesus omkring i heile Galilea; han underviste i synagogane deira, forkynte evangeliet om riket og lækte all sjukdom og plage hos folket. (Matt 4,23 og tilsvarande tekst i Matt 9,35).

Foreløpig er det ikkje publisert noko offisielt frå utgravingane. Informasjonen eg har, er frå den lokale guidinga og frå Fartein sine forelesingar på turen. Eg fekk også med meg eit par brosjyrar frå staden.

Oppdatering 18.02.2016:

Det er skrive to artiklar om Magdala-steinen i Norum Testamentum 2013 og 2015

Eg har tidlegare (desember 2010) skrive om staden i notatet Synagogefunnet i Magdala.

Her er eit par bilde frå informasjonstavla ved synagogen.

Teikning på informasjonstavle, Magdala 2015

Informasjonstekst, Magdala 2015

Synagogefunnet i Magdala

Oppdatering: Eg besøkte denne synagogen for første gong i februar 2015, og skreiv etterpå dette notatet her på bloggen: Synagogen i Magdala.

Det følgjande er skrive i desember 2010:

I fjor blei det gjort interessante arkeologiske funn i Magdala ved Gennesaretsjøen. Det blei funne restar av ein bygning som truleg er ein synagoge frå 1. hundreår. Det blei også funne ein stein med ein menorah, noko som er svært spesielt i eit så gamalt funn.

Viss denne synagogen er frå tida omkring år 30, er det svært sannsynleg at dette var ein stad Jesus var innom. Men er det naturleg å seia at dei som brukte synagogen truleg var slike som følgte han?

Jweekly.com publiserte denne veka ein artikkel som fortel om bakgrunnen for funnet og samanhengen med Notre Dame i Jerusalem:

Who is the go-to guy for the inside story on a rare Second Temple–era synagogue discovered last year in Magdala, Israel?

That would be Father Eamon Kelly, vice chargé of the Pontifical Institute Notre Dame of Jerusalem Center. The ruins of the synagogue were found on land owned by the center. Kelly spoke about the significance of the discovery on Dec. 1 at the Dominican School of Philosophy & Theology in Berkeley.

Believed to date back 2,000 years, the synagogue is only the seventh Second Temple–period synagogue uncovered and the oldest ruins found in the area. In the center of the 1,292-square-foot building, workers discovered a stone engraved with a seven-branched menorah. That footed stone dates back to before 67 C.E., which makes it the oldest engraved menorah, older even than the menorah carved on the Titus Arch in Rome, which had previously been deemed the oldest.

(…)

The discovery of the Magdala synagogue occurred after the center, a Christian guesthouse in Jerusalem operated by the Legionaries of Christ, decided to build a hotel and visitor center near the Sea of Galilee. They chose to build in Magdala, said to be the home of Mary Magdalene, about 100 miles north of Jerusalem.

Before the complex could be built, however, the government required that there be an archaeological investigation on the site. The dig, directed by Dina Avshalom-Gorni and Arfan Najar of the Israel Antiquities Authority, began in July 2009. One month later, workers uncovered the first remains of the synagogue.

Archaeologists have since unearthed pottery, coins and frescoes that have retained their vivid colors through the centuries. Magdala was one of several Galilean towns where Christians often shared the synagogues with Jews. The synagogue may have been destroyed during a Jewish revolt against Roman rule between 66 A.D. and 70 A.D.

(…)

Since the discovery, the Israel Antiquities Authority has given the Notre Dame of Jerusalem Center permission to build the hotel and visitor center, with a projected opening date of July 2012. New construction plans add an ecumenical chapel on the spot where the ancient synagogue was found.

In addition to the synagogue’s historical significance to Jews, Kelly sees it as a possible moment of interfaith harmony, telling an Irish newspaper that “there is a high probability that the people from this synagogue were followers of Jesus and may have witnessed his miracles firsthand.”

Les meir

Eg har kome over artikkelen via PaleoJudaica, som kommenterer den siste påstanden slik:

That last comment is wild speculation, but it’s nice to have the background to the discovery anyway.

Sjå også tidlegare notat om funnet her og her.

Synagogen (?) i Magdala

Ein av dei store nyheitene i bibelsk arkeologi i fjor, var funnet av ein synagoge i Magdala ved Gennesaretsjøen. Nå blir det stilt spørsmål ved om det som er funne, verkeleg var ein synagoge. Bloggaren Tom Powers meiner det er gode grunnar for å stilla spørsmålsteikn ved synagogeteorien:

However, I must ask certain questions about the present find, especially in relation to the other synagogues long dated to the late 2nd Temple period in this country – and there are only a handful: Masada, Herodium, Gamla, Jericho, and perhaps one or two others. For one thing, what other synagogue from this period has a mosaic floor (of any kind or design)? What other synagogue lacks stepped benches around the periphery of the hall? And, indeed, what other synagogue has a decorative carved stone set into the middle of the floor? In short, almost everything about the Magdala structure seems to be an anomaly – if it is what the archaeologists claim.

(…)

As for the present find, from everything I’ve read it seems that the sole basis for the synagogue interpretation is the image of a menorah appearing on one face of the stone in the floor. This, to me, is rather slim evidence. (Les meir)

(via BiblePlaces Blog)

Synagogen i Magdala

Magdala var ein by som låg på vestsida av Gennesaretsjøen, mellom Tiberias og Kapernaum. Det er denne veka blitt kjent at arkeologar har funne restane etter ein synagoge i utgravingane som pågår på staden. Synagogen skal vera frå perioden 50 f Kr – 100 e Kr.

Dette er eit interessant arkeologiske funn. For det første fordi det bare er funne nokre ganske få synagogar som er så gamle. For det andre fordi det blei funne ein stein med eit utskore bilde av den sjuarma lysestaken i tempelet i Jerusalem. Det er faktisk første gongen ein finn bilde av denne lysestaken frå tida då tempelet framleis stod i Jerusalem, og det til og med i ein jødisk kontekst. Det hittil eldste og beste bildet har vore bildet på Titusbuen i Forum Romanum i Roma.

Veit me noko om Jesus og Magdala? Eg meiner det er ganske sannsynleg at han har vore i byen. Og har han vore i byen, har han nok sikkert også vore i synagogen som nå er funnen!

For det første låg Magdala nær Kapernaum som var eit utgangspunkt og ein heimstad for Jesus (Matt 4,13). Slik skriv Matteus om Jesu virke i Galilea:

Jesus gjekk no omkring i alle byane og landsbyane. Han underviste i synagogane deira og forkynte evangeliet om riket og lækte all sjukdom og plage. (Matt 9,35)

For det andre kan Magdala også knytast til fleire andre tekstar i NT. Det blir antatt at den kvinnelege disippelen Maria Magdalena (Mark 15,40-41) var frå byen. Byen blir også ofte identifisert med stadnamna Magadan (Matt 15,39) og Dalmanuta (Mark 8,10).

Sjå bilder frå funnet i Magdala her.

Utgravingane blir gjort av Israel Antiquities Authority. Her er informasjonen dei har gått ut med:

One of the Oldest Synagogues in the World was Exposed in the Israel Antiquities Authority Excavation

A synagogue from the Second Temple period (50 BCE-100 CE) was exposed in archaeological excavations the Israel Antiquities Authority is conducting at a site slated for the construction of a hotel on Migdal beach, in an area owned by the Ark New Gate Company. In the middle of the synagogue is a stone that is engraved with a seven-branched menorah (candelabrum), the likes of which have never been seen. The excavations were directed by archaeologists Dina Avshalom-Gorni and Arfan Najar of the Israel Antiquities Authority.

The main hall of synagogue is c. 120 square meters in area and its stone benches, which served as seats for the worshippers, were built up against the walls of the hall. Its floor was made of mosaic and its walls were treated with colored plaster (frescos). A square stone, the top and four sides of which are adorned with reliefs, was discovered in the hall. The stone is engraved with a seven-branched menorah set atop a pedestal with a triangular base, which is flanked on either side by an amphora (jars).

According to the excavation director, Dina Avshalom-Gorni of the Israel Antiquities Authority, “We are dealing with an exciting and unique find. This is the first time that a menorah decoration has been discovered from the days when the SecondTemple was still standing. This is the first menorah to be discovered in a Jewish context and that dates to the Second Temple period/beginning of the Early Roman period. We can assume that the engraving that appears on the stone, which the Israel Antiquities Authority uncovered, was done by an artist who saw the seven-branched menorah with his own eyes in the Temple in Jerusalem. The synagogue that was uncovered joins just six other synagogues in the world that are known to date to the SecondTemple period”.

According to the Minister of Culture and Sport, MK Limor Livnat, “This important find attests to the extensive Jewish settlement in the northern region at the time of the Temple. I am certain that the site will constitute an attraction for tourists from abroad and from Israel and will shed light on life in the Jewish settlement during the Second Temple period”.

Jose Miguel Abat, legal representative of «Ark New Gate» company, expressed his joy for the finding and said it reinforces the company’s intention to establish a center of dialogue and respect between the different religions and cultures. Abat said that «we are sure this finding and the planned center will attract tourists and visitors from Israel and from around the World».

The synagogue is located in Migdal (‘Magdala’ in Aramaic), which is mentioned in Jewish sources. Migdal played an important role during the Great Revolt and was actually the main base of Yosef Ben Matityahu (Josephus Flavius), commander of the rebellion in the Galilee. Migdal also continued to resist the Romans after both the Galilee and Tiberias had surrendered. ‘Magdala’ is mentioned in Christian sources as the place whence Mary Magdalene came, one of the women who accompanied Jesus and the apostles and who Christian tradition has sanctified. After it was conquered by the Romans, the city was destroyed and many of its residents were killed. At the end of the Second Temple period Migdal was an administrative center of the western basin of the Sea of Galilee. Until the founding of Tiberias in the year 19 CE, Migdal was the only important settlement along the shore of the Sea of Galilee.

The site is currently closed to visitors and will be opened to the public in the future.

(via PaleoJudaica)