Teori og praksis

På kontoret mitt heime har eg eit oppslag med eit sitat eg har funne hos ein trafikkskule. Til ære for alle som slit med å ta lappen, tar eg det fram her. Teksten kan jo kanskje seia oss noko i andre samanhengar òg?

Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer og ingen vet hvorfor. I dette rom blir teori og praksis forenet – ingenting stemmer og ingen vet hvorfor.