Herodes, den store?

Er det rett å kalla Herodes for den store? Skulle han heller vore kalla Herodes den grufulle? Geza Vermes har skrive ein lengre biografisk artikkel om Herodes i Standpoint Magazine januar/februar 2011. Han skriv om blant anna om politikk, familiefeidar og byggjeprosjekt som blir knytt til Herodes. (Oppdatering: Merk at eg til slutt her iLes meir «Herodes, den store?»

Herodes» kongelosje?

Arkeologar har funne kongelosjen i Herodes den store sitt private teater på Herodion. Teateret ligg halvvegs oppe i bakken på det kunstige fjellet, i nærleiken av mausoleet som blei funne i 2007 (her). Det er The Hebrew Univerity of Jerusalem som denne veka fortel dette i ei pressemelding. Det ser ut til å vera eitLes meir «Herodes» kongelosje?»

Meir om Herodes» grav

Denne veka har Herodes» grav på Herodion dukka opp i media igjen. Professor Ehud Netzer, som fann grava i mai 2007 (her), har uttalt seg om funnet. Her er eit utdrag av Vårt Land si melding, som også har eit bilete av Netzer saman med to sarkofagar: Han mener funnene passer som hånd i hanskeLes meir «Meir om Herodes» grav»

Herodes» grav på NGC

National Geographic Channel annonserer nå ei spesialsending om funnet av Herodes den store si grav. NGC si nettside inneheld mykje stoff om Herodes og grava, blant anna foto, video, artiklar og spel. Sendinga skal gå på lufta søndag 23. november. Herodes den store si grav blei funnen på Herodion ved Betlehem i 2007. Sjå tidlegareLes meir «Herodes» grav på NGC»