Øy i Gennesaretsjøen

Det er nå så lite vatn i Gennesaretsjøen at ei øy har dukka opp i sørenden av sjøen. Les om dette og sjå bilde på bloggen til Luke Chandler:

Island appears in the Sea of Galilee

The land of Israel is undergoing one of its periodic droughts, to the point that an island has appeared in the receding Sea of Galilee.

Les meir

(via BiblePlaces Blog)

Gennesaretsjøen

Her ser du bilete av Gennesaretsjøen. Svært mange av evangelietekstane om Jesus kan lokaliserast til området langs den nordvestlege delen av denne innsjøen.

Sjøen ligg ca 200 meter under havet og dermed er den lågastliggjande ferskvatn-sjøen i verda. Den er 21 km lang og 11 km brei, og den er ikkje meir enn 43 meter djup på det djupaste.

Det er berre éin by ved sjøen; Tiberias som du ser som eit kvitt felt på vestsida like sør for der sjøen er breiast.

Det er brukt mange namn på sjøen i Bibelen. Det hebraiske namnet er Kinneret, og det blir ikkje omsett i GT (4. Mos 34,11; Josva 11,2 og 13,27). Det er Lukas (5,1) som nyttar namnet Gennesaretsjøen. Markus, Matteus og Johannes skriv Galileasjøen (Matt 4,18 og 15,29; Mark 1,16 og 7,31; Joh 6,1). Johannes brukar også namnet Tiberiassjøen (6,1). Her gjeld altså ordtaket «kjært barn har mange namn».

Dette er eitt av mange gode bilete på nettsida NASA Visible Earth. Eg har gjennom bloggen Wild Olive Shoot blitt klar over desse bileta.

Seth M Rodriquez skriv på bloggen:

As I was searching for pictures I could use on this blog, I ran across an interesting resource.  NASA has a website called «Visible Earth» where they post pictures taken by astronauts and «sensors» they have in orbit.  Within this large collection of pictures, there are several that are focused in on Israel and the Middle East.

Les meir og finn lenke til fleire interessante bilete her.

(Via BiblePlaces Blog)