Om Fødselskyrkja i Betlehem

28/12/2018
Stjerna i fodselsgrotta

Sølvstjerna i Fødselsgrotta. Foto: Arne Berge 2005

Fødselskirken i Betlehem 
I nesten 1700 år har Fødselskirken i Betlehem markert stedet for Jesu fødsel. Fødselskirken er et av kristendommens helligste steder og en av verdens eldste kirker i daglig bruk. (Les meir)

Kunsthistorikar Therese Sjøvoll har denne jula skrive ein fin artikkel om Fødselskyrkja i Betlehem, publisert julaftan på katolsk.no. Her er det ein god presentasjon av kyrkja, med mange bilde av interiør og eksteriør. Eg har faktisk gleda av å ha bidratt med eitt av bilda; eit gamalt kalenderbilde av freskoen av St. Olav på ei av søylene i kyrkja.

Artikkelen har også forslag til vidare lesing og lenker til eit par YouTube-filmar med omvisning i kyrkja.

Relatert stoff her på bloggen:


Frå Fødselsgrotta si historie

09/10/2010

Tradisjonen fortel at Jesus blei født i ei grotte i Betlehem. Det er naturleg å tenkja seg at folket i Betlehem i det første hundreåret og den første forsamlinga av jødar som trudde på Jesus i Jerusalem, visste kva for ei grotte dette var. Kanskje heldt dei den til og med heilag?

Ca 100 år etter Jesu død og oppstode hadde Hadrian tatt makta over området. Han bygde romerske monument over nokre sentrale jødiske og kristne heilage stadar, blant anna over grotta i Betlehem. Ca 200 år seinare blei dette monumentet fjerna og den første Fødselskyrkja blei bygd på staden.

Eg har kome over ein nyleg publisert fagartikkel om analogiar til tradisjonen om Fødselsgrotta: The Nativity Cave and Gentile Myths av Craig S. Keener. Artikkelen er publisert i det elektroniske tidsskriftet Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 7/2010.

Artikkelen inneheld interessant stoff om Fødselsgrotta si historie:

Evidence suggests that people in Bethlehem honored a cave as the site of Jesus’ birth by the early second century. By this time Bethlehemites knew the exact cave where Jesus had reportedly been laid in a manger; when Hadrian was desecrating Judean sacred sites, he responded to this tradition by establishing a sacred grove there. Because Jerome settled in a Bethlehem cave near the nativity grotto, he knew the local tradition.

Although Jerome arrived only in 385, the claim that Hadrian desecrated this site in the early second century coheres with his desecration of other sites sacred to Judeans. Second- and third-century Christian sources also report the nativity cave near Bethlehem, and later sources continued to follow this tradition. That the early Judean church would have known and preserved the site of Jesus’ birth, given the prominent role played by Jesus’ family (especially his brother James, Gal. 2.9; cf. 1.19) is plausible. Bethlehem was just about six miles from Jerusalem.  Jesus’ relatives probably owned the property where the cave was,  and relatives typically displayed loyalty to their kin, supporting each other socially.  With refer-ence to the specific local applicability of the tradition of Jesus’ nativity in a cave, Bethlehem did have caves. Moreover, Bethlehemites used these natural structures for their own ends; thus during the century before Jesus’ birth Bethlehem was using caves for burials.

(Les heile artikkelen med referensar her)

Sjå elles meir stoff om Fødselskyrkja og Fødselsgrotta under kategorien Betlehem her på bloggen.


Hieronymus om Jesu fødestad

27/12/2007

HieronymusHieronymus (331-419), ein av kyrkjefedrane, levde den siste delen av livet sitt i ei grotte nær Fødselsgrotta. Han var kritisk til utviklinga på staden, og sa i ei julepreike:

Hvor jeg ønsker jeg kunne fått se den krybbe der vår Herre en gang lå! Nå har vi kristne fjernet krybben av leire, og vi har erstattet den med en av sølv, angivelig for å ære ham som ble lagt der. Men for meg er den som er fjernet av større verd. For den hedenske verden samler seg gull og sølv. Men den kristne tro fortjener krybben av leire. For han som lå der forsmådde gull og sølv. Jeg forakter ikke dem som har villet ære ham og har satt opp sølvkrybben, slik jeg heller ikke har noen forakt for dem som laget gullkar til templet. Men jeg beundrer vår Herre – han som er verdens skaper, og som ikke ble født mellom sølv og gull, men som ble lagt i en krybbe av leire.

Skulpturen av Hieronymus står ved Fødselskyrkja i Betlehem.  Utdraget frå julepreika hans er sitert frå boka Barnet og byen av Ole Christian Kvarme.


%d bloggarar likar dette: