Cæsarea, historisk stad i utvikling

Promontory Palace, Caesarea
Promontory Palace / Oddepalasset, Cæsarea. Foto: Arne Berge 2015

Cæsarea ved havet (Caesarea Maritima) er ein viktig og svært interessant historisk stad i Israel. Nå melder Haaretz at det er store prosjekt på gang for vidareutvikling av staden.

Det er 700.000 besøkande i Caesarea National Park i løpet av året, og talet er veksande. Eg satsar på å bli med i den statistikken før året er omme, – og neste år satsar eg på å ha staden med på programmet for ein av turane som Inger og eg er reiseleiarar for.

På Jesu tid var dette hovudstaden der Pontius Pilatus budde. Byen var hovudstad i Palestina heilt fram til 600-talet, altså i romersk og bysantinsk tid. Det var under Herodes den store byen fekk si tyding. Han bygde opp den opp i løpet av bare 12 år, frå 22 til 10 f. Kr., med teater, amfiteater, tempel, palass og ikkje minst ei viktig hamn.

I forrige veke (16.08.2018) hadde Haaretz eit stort oppslag om vidareutvikling av den historiske staden:

Can Caesarea Become the Acropolis of Israeli Tourism?
In one of Israel’s most expensive restoration projects ever, the city’s ancient theater will be revealed, together with about 90 percent of the old city and the port.

(…)

Sarig explains the process: The Antiquities Authority has done mapping in the 500-dunam historical space. There are 26 focal points that are worthy of restoration. Seven of them are phenomenal — such as the aqueduct, the Herodian wall, the arches in the port and the towers along the Crusader wall. The current major project is development of the huge arches, which were used as storehouses 2,000 years ago; 87 million shekels (about $23.5 million) are now being invested in this project. It’s hard to find a precedent in Israel for a similar project on an ancient site.

(…)

As part of the restoration of the arches, impressive remains of the Temple of Rome and Augustus were exposed. This is part of the temple platform built by Herod in the first century CE, which overlooked the entire city.

(…)

In addition to restoration of the arches, the wall promenade, a vestige from the Crusader period, is now being developed. On the wall, which is eight meters tall and three meters wide, there were 16 towers. At the northern end of the site the ancient synagogue from the period of the Great Revolt, which is mentioned in the Talmud and the writings of Josephus Flavius, is now being excavated.

Les meir

(Artikkelen er i utgangspunktet bak ein betalingsmur. Men ein kan, ved å registrera seg, få gratis tilgang til nokre artiklar pr månad.)

Som det kjem fram i utdraget av artikkelen, har byen vore viktig i fleire ulike tidsepokar.

Kyrkjehistorisk hadde byen si store tyding i oldkyrkja ved at Origenes flytte hit på 230-talet. Han bygde opp eit bibliotek som blei det nest største i verda etter Alexandria. Hans elev Eusebius blei biskop i Cæsarea i 314. Han er kjent som den første kyrkjehistorikaren og den første som arbeidde systematisk med bibelsk geografi.

Byen fekk ny tyding i korsfarartida, og det er store og imponerande restar av korsfararbyen på staden.

Men Cæsarea har ein viktig plass allereie i Det nye testamentet. Her blei Kornelius døypt, som den første ikkje-jøden (Apg 10). Her var hamna Paulus brukte under misjonsreisene sine (Apg 18,22). Her sat Paulus i fengsel (Oddepalasset, bildet) og her heldt han den store forsvarstalen sin for kong Agrippa (Apg 23,23 til 27,1).

Sjå også notatet Kor døydde Herodes Agrippa? (2010).

Les meir om Cæsarea:

Storm truar Caesarea

ABC Nyheter har i går (13.12.2010) eit oppslag om at ein kraftig storm i Middelhavet har gjort store øydeleggingar i restane av den romerske hamna i Caesarea på kysten av Israel.

Det er AFP som har kome med nyheita:

Storm truer antikk by

En stor storm i Middelhavet har ødelagt dikene som beskytter den romerske havnebyen Caesarea.

Stormen truer med å skylle vekk det historiske stedet.

– Dette er en stor storm. Bølgebryterne som beskytter stranden har kollapset fullstendig, sier leder for utvikling og bevaring ved Israels natur- og parkmyndighet, Zeev Margalit.

– Nå er havnen eksponert for bølgenes krefter, sier Margalit til AFP.

– Det er et spørsmål om tid før alt kollapser.

Margalit sier organisasjonen har advart myndighetene flere ganger de siste månedene om trusselen mot havnen, som ble bygget av Herodes og tjente som sentrum for Pontius Pilatus’ regjering.

(les meir)

Denne byen spelar ei viktig rolle i Apostelgjerningane. Hamna er nemnt i Apg 27,1-2 i samband med at Paulus hadde anka saka si for den romerske keisaren og han blei sendt som (relativt fri) fange frå Caesarea til Roma:

Då det var avgjort at vi skulle segla til Italia, gav dei Paulus og nokre andre fangar over til ein offiser med namnet Julius frå Den keisarlege hæravdelinga.  Vi gjekk om bord i eit skip frå Adramyttium som skulle til hamnene i Asia, og la så ut. (Apg 27,1-2a)

Kor døydde Herodes Agrippa?

Kong Herodes Agrippa I døydde i år 44 i Cæsarea ved havet. Byen er i dag ein flott arkeologisk park der det er mykje interessant å sjå. Eg anbefalar gjerne denne staden!

Dødsfallet er omtalt i Apostelgjerningane (12,20-23), og er skildra som ei ganske spesiell hending. Er det mogleg å vita nøyaktig kor dette skjedde i byen?

Blant dei interessante bygningsrestane frå det første hundreåret er eit teater, eit amfiteater/ein hippodrom og restane av kong Herodes den store sitt palass. Herodes Agrippa var for øvrig barnebarn til den meir berømte Herodes den store, som hadde prega byen med sine store byggverk.

Herodes Agrippas dødsfall er ei av dei få hendingane som er omtalt både i Apostelgjerningane og hos Josefus (Antiquities 19,343-350). Josefus si framstilling er meir detaljrik enn Lukas», men dei to skildringane er likevel relativt samstemmige. Begge forfattarane skriv at kongen blei hylla som ein gud og at han tok imot hyllesten, – og begge skriv at han raskt etterpå døydde som ein straff for dette.

Men det var dette med den nøyaktige lokaliseringa av hendinga. Josefus skriv at det skjedde i teateret i Cæsarea, og dette har av dei fleste blitt akseptert som korrekt. Men nå har Todd Bolen (BiblePlaces.com) analysert tekstane og skrive ein interessant artikkel om dødsfallet på nettstaden The Bible and Interpretation. Han har funne ut at Josefus her truleg har vore unøyaktig og at det er meir sannsynleg at det skjedde i det store amfiteateret.

Eg syns argumentasjon hans for dette verkar overbevisande og anbefalar gjerne artikkelen Not in the Theater: Challenging Josephus’s Location for the Place of Herod Agrippa’s Death.