Cæsarea, historisk stad i utvikling

Cæsarea ved havet (Caesarea Maritima) er ein viktig og svært interessant historisk stad i Israel. Nå melder Haaretz at det er store prosjekt på gang for vidareutvikling av staden. Det er 700.000 besøkande i Caesarea National Park i løpet av året, og talet er veksande. Eg satsar på å bli med i den statistikken førLes meir «Cæsarea, historisk stad i utvikling»

Storm truar Caesarea

ABC Nyheter har i går (13.12.2010) eit oppslag om at ein kraftig storm i Middelhavet har gjort store øydeleggingar i restane av den romerske hamna i Caesarea på kysten av Israel. Det er AFP som har kome med nyheita: Storm truer antikk by En stor storm i Middelhavet har ødelagt dikene som beskytter den romerskeLes meir «Storm truar Caesarea»

Kor døydde Herodes Agrippa?

Kong Herodes Agrippa I døydde i år 44 i Cæsarea ved havet. Byen er i dag ein flott arkeologisk park der det er mykje interessant å sjå. Eg anbefalar gjerne denne staden! Dødsfallet er omtalt i Apostelgjerningane (12,20-23), og er skildra som ei ganske spesiell hending. Er det mogleg å vita nøyaktig kor dette skjeddeLes meir «Kor døydde Herodes Agrippa?»