Guds son og vår bror

3. søndag i adventstida 2012: Joh 5,31-36

Eg har skrive notatet Guds son og vår bror til Israelsmisjonen sin tekstverkstad for tredje søndag i adventstida, tredje tekstrekke.

Denne teksten var tidlegare tilleggstekst til 4. søndag i advent, men har neppe vore mykje nytta som preiketekst. Då var perikopen noko større; vers 31-39. Eg ville likt betre om me framleis hadde hatt den avgrensinga.