Bilfritt liv

05/12/2009

Det går overraskande godt å leva utan bil! For nokre månadar sidan selde Inger og eg bilen etter 25 år som privatbilistar. Me har heile tida sagt at dette er eit forsøk. Viss forsøket ikkje går så godt, vil det ikkje vera eit stort nederlag å måtta kjøpa bil igjen. Men me hadde tenkt mykje på dette og var nå motiverte for å prøva det ut.

Sjølvsagt er det situasjonar då det kunne vore praktisk med ein bil som stod klar i garasjen. Men den viktigaste erfaringa er at det er mange fordelar ved det bilfrie livet:

  • Me brukar mindre pengar, – det å ha bil er langt frå gratis!
  • Me gjer ein innsats for miljøet
  • Me brukar kroppen meir til å sykla og gå
  • Me blir sparde for bekymringar omkring vedlikehald av bilen

Me brukar nå toget og syklane meir enn før, men er ikkje fanatiske antibilistar. Me har meldt oss inn i Bilkollektivet, som har ei avdeling i Stavanger. Det skulle sjølvsagt vore eit bilkollektiv på Bryne, men sidan eg dagleg reiser til Stavanger på jobb, fungerer det greit. Me har ikkje brukt dette tilbodet mykje, men det har vore godt å ha bil nokre helger i løpet av hausten.

I tillegg til dei opplagte fordelane som eg har nemnt, meiner me faktisk også at det bilfrie livet kan gje oss eit roligare liv! Me må nå berekna at ting tar tid og at me ikkje kan rekka over ein masse programpostar i løpet av ein dag eller ei helg. Men det er vel kanskje ikkje alle som er einige i at dette siste er ein fordel?

Oppdatering 21.02.2012: Det bilfrie livet varte i 2 1/2 år. Nå har behova våre endra seg. Derfor er me frå i dag bileigarar igjen. Det bilfrie livet kan anbefalast for andre som er i ein tilsvarande familiesituasjon.

Advertisements

Danmarks beste kyrkjelege heimeside

20/11/2007

ReadcropthumbfileKristeligt Dagblad har kvart år ein konkurranse om Danmarks beste kyrkjelege heimeside. Årets vinnar er Den Danske Salmebog Online. Gratulerer!

Andre som gjorde det godt, var

Her er meir stoff om heimesidekonkurransen.

Kven har den beste norske nettsida?


%d bloggarar likar dette: