Apostelen Mattias

Mattias var ein anonym disippel som var mykje saman med Jesus og dei tolv disiplane. Seinare blei han valt til å vera apostel i den første kyrkja, i staden for Judas. I dag (24.02) er det etter gamal tradisjon minnedag for Mattias. Eg syns det er interessant at me i teksten i Apgj 1,15-26 får … Hald fram med å lese «Apostelen Mattias»

Apostelen Mattias

Notat til dagens tekst: Apgj 1,15-26 I første kapittel av Apostelgjerningane står historia om då Mattias blei valt til apostel som erstatning for Judas Iskariot. I dag (24. februar) er det Mattismesse etter gamal kalender og namnedag for dei som heiter Mattias og Mathias. Dette veit me ut frå bibelteksten om apostelen Mattias: Han var … Hald fram med å lese «Apostelen Mattias»

Bibeltekstar

Bloggen inneheld mange notat som handlar om ulike bibeltekstar. Her er eit register til dette, ordna etter rekkefølga i Bibelen. I tillegg til det som er ført opp i registeret, gjengir notatet Detaljar i Jesu lidingshistorie ei detaljert oversikt over lidingshistoria i dei fire evangelia. Første Mosebok 4,25 Adam 9,8-17 Guds pakt med Noah 18,1-5 Rubljov: … Hald fram med å lese «Bibeltekstar»