Shalomtur oktober 2013

På veg opp mot Arbelfjellet.Fottur i Jesu fotspor i Galilea. Vandringar på kryss og tvers i Jerusalem. Den siste veka har eg igjen hatt nærkontakt med den bibelske geografien og historia, – og ikkje minst hatt viktige møte med ulike menneske med interessante vinklingar og synspunkt på situasjonen i landet dei bur i.

Eg har akkurat kome heim frå Shalomtur til Israel og dei palestinske områda. Inger og eg var reiseleiarar saman, noko me trivst godt med. Me hadde med oss ei flott gruppe, beståande av venner og venners venner. Ingen kjende alle då turen starta, men det utvikla seg eit nært fellesskap i gruppa i løpet av dei 12 dagane me hadde saman.

Bildet er tatt ei tidleg morgonstund på veg opp mot Arbelfjellet. Me hadde mange flotte naturopplevingar, – og me besøkte viktige stadar for den nytestamentlege historia, som Betlehem, Cæsarea, Jerusalem, Kana, Kapernaum, Nasaret, Oljeberget osv. Turen inneheldt også meir spektakulære opplevingar, som klatring ned Arbelklippene og vandring i Hiskias tunnel frå år 700 f. Kr.

Dette var ein Shalomtur i regi av Den Norske Israelsmisjon. Me ville at turen skulle gje eit oppdatert inntrykk av korleis organisasjonen arbeider, gjennom møte med utsendingar i Immanuelkyrkja og Caspari Center. Begge stadane hadde me flotte samlingar som utvida perspektivet på kristen misjon for oss alle. I løpet av turen hadde me også mange andre interessante møtepunkt der me kunne lytta til ulike lokale stemmer, blant anna til messianske jødar og palestinske kristne.

Sjølv om Inger og eg har vore reiseleiarar mange gonger før, gav turen oss også denne gangen nye og viktige inntrykk og erfaringar.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.