Gamaltestamentleg honning

Eg likar honning! Dette har eg truleg felles med folket som levde i Israel for snart 3000 år sidan. I sommar har arkeologar funne bikuber frå ca år 900 f. Kr. i utgravingane i Tel Rehov i nærleiken av Bet Shean. Dette er truleg dei eldste bikubene som nokon gong er funne, og dei viser at folket den gong dreiv med avansert birøkt.

forskning.no skriv om funnet:

Arkeologene fant rester av bivoks og andre produkter fra birøkt, men mest spennende var det de tror er de eldste intakte bikubene som er funnet. Disse kubene er fra rundt 900 før vår tidsregning.

Bikubene er laget av leire og strå, og har åpninger både for bier og for birøktere. De ble funnet i pene rekker, tre i høyden, i et stort rom som kunne ha hatt plass til et hundretalls kuber.

Akkurat som bikubene, bærer også resten av Rehov preg av å ha vært et svært velordnet samfunn.

Noe som var litt overraskende var at bikubene ble funnet midt i byen, som arkeologene anslår at hadde rundt 2000 innbyggere.

Midten av en mønsterby er kanskje ikke det mest logiske stedet å plassere kuber med tusenvis av bier, men det finnes flere mulige forklaringer.

En av disse forklaringene kan være at byens myndigheter ville ha honningbransjen under kontroll, en annen kan være at birøkten var knyttet til det religiøse livet i byen.

Den siste hypotesen underbygges muligens av at det ble funnet et alter med fruktbarhetsfigurer sammen med kubene. (les meir)

I GT finn me i fleire tekstar uttrykket "mjølk og honning". Ordparet står som symbol på overfloden av naturressursar i landet som Gud hadde valt ut for Israelsfolket. Me møter uttrykket første gongen i 2. Mosebok 33,3 i forteljinga om då folket var på vandring i ørkenen på veg til det lova landet.

Eg les i pressemeldinga frå arkeologane at det har vore vanleg å rekna med at dette uttrykket har referert til honning frå planteriket. Dette har eg ikkje vore klar over. Men nå er det i alle høve klart at funnet av bikuber i Rehov, opnar for at uttrykket "mjølk og honning" kan referera til bihonning.

Frå pressemeldinga The Tel Rehov Excavations 2007:

The term “honey” appears 55 times in the Bible, 16 of which as part of the image of Israel as “the land of milk and honey”. It is commonly believed that the term refers to honey produced from fruits such as dates and figs. Bees’ honey, on the other hand, is mentioned explicitly only twice, both related to wild bees. The first instance is how Samson culled bees’ honey from inside the corpse of the lion in the Soreq Valley (Judges 14: 8-9). The second case is the story of Jonathan, King Saul’s son, who dipped his hand into a honeycomb during the battle of Mikhmash (Samuel I 14:27).

While the Bible tells us nothing about beekeeping in Israel at that time, the discovery of the apiary at Tel Rehov indicates that beekeeping and the extraction of bees’ honey and honeycomb was a highly developed industry as early as the First Temple period. Thus, it is possible that the term “honey” in the Bible indeed pertains to bees’ honey.

LiveScience omtalar funnet her. (Via Vårt Land)

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggarar likar dette: