Plasseringa av tempelet i Jerusalem

020 oktober 2006 202

Tempelplassen. Foto: Arne Berge 2006

I dag (07.02.2007) har ein professor ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem offentleggjort nye forsknings-resultat omkring den nøyaktige plasseringa av tempelet i Jerusalem. Nå skal det seiast at det ikkje er nokon lang «flytting» han gjer. Det er vanleg å hevda at tempelet låg sentralt plassert på det som i kristen og jødisk tradisjon blir kalla tempelplassen, nærare bestemt der Klippemoskeen (med gullkuppel) ligg i dag. Men professor Joseph Patrich meiner at tempelet må ha lege litt annleis plassert enn det som er vanleg å anta.

While scholars have put forth various assessments for the location of the Second Temple in Jerusalem, a Hebrew University of Jerusalem professor says that archaeological remains that have so far been ignored by scholars point to the exact location, which is in a spot that differs from prevailing opinion.

The location identified by Prof. Joseph Patrich of the Hebrew University Institute of Archaeology places the Temple and its corresponding courtyards, chambers and gates in a more southeasterly and diagonal frame of reference than have earlier scholars.

In spotting the Temple in this way, Patrich concludes that the rock, over which the Dome of the Rock mosque was built in the 7th century C.E. is outside the confines of the Temple. The rock is considered by Moslems to be the spot from which Muhammad ascended to heaven and for Jews the place at which the binding of Isaac took place.

(Les heile pressemeldinga med skisse av tempelplassen her)

Store delar av evangelietekstane om Jesu liv er knytt til tempelet og tempelplassen. Dette er ein stad me kan få eit visst inntrykk av også i dag. Frå Oljeberget er det flott utsikt over mot tempelhøgda og Gamlebyen. Den store tempelplassen (ca 450 x 300 meter) ligg der framleis, riktignok er det bare dei nederste delane av murane som er frå Herodes den store si tid. Men tempelet som stod midt på plassen er det ikkje restar av, det blei totalt øydelagt av romarane då dei tok byen i år 70.

Den muslimske Klippemoskeen stod ferdig i 691. I sentrum av denne bygninga kjem klippa fram i dagen, og det er mange tradisjonar knytt til denne staden både i jødisk og muslimsk tenkning. Derfor er det av stor interesse når den nøyaktige plasseringa av tempelet i forhold til denne klippa blir drøfta av arkeologar.

Det er tilfeldig at eg skriv denne artikkelen same dagen som eg har referert frå Jonas Gahr Støre sitt foredrag om religionskonfliktar. Men det er også ein interessant samanheng mellom dei to innlegga. Få stadar i verda er utgangspunkt for ein vanskelegare religiøs konflikt enn tempelplassen i Jerusalem! Derfor finn universitetet i Jerusalem det viktig å avslutta pressemeldinga om Patrichs teori med nokre ord om dette:

Prof. Patrich stressed that his research concerning the location of the Temple is strictly academic in nature, and that political connotations should not be attributed to it.

(via PaleoJudaica)

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggarar likar dette: