Økumenikk

Eg syns det er viktig å arbeida for ei økumenisk haldning mellom kristne som tilhøyrer ulike kyrkjesamfunn. Jesus bad for alle som ville koma til å tru på han: «… at dei alle må vera eitt, slik du, Far, er i meg og eg i deg.» (Johannesevangeliet 17,21)

Økumenikk er det kyrkjelege namnet på samarbeid mellom kristne frå ulike kyrkjesamfunn. Økumenikk er både det som skjer på lokalt og det som skjer mellom kyrkjesamfunn nasjonalt eller internasjonalt. Norges Kristne Råd er eit eksempel på økumenisk arbeid på nasjonalt plan. Porvoo-avtalen mellom dei lutherske folkekyrkjene i Norden og Baltikum og Den anglikanske kyrkja i Storbritannia er eit eksempel på internasjonalt samarbeid mellom kyrkjesamfunn.

Denne helga (02.03.2006) er det felleskristen «storhelg» her på Bryne. Det er eit eksempel på lokalt økumenisk samarbeid. Dei ulike kyrkjesamfunna og kristne organisasjonane her i byen har etablert eit felles organ som me kallar KristenBryne. Nå i helga har me felles møteaksjon med Ole-Magnus Olafsrud som talar og inspirator. Han kjem frå organisasjonen Navigatørene. Det blir ulike samlingar i ulike forsamlingar gjennom heile helga, og søndag føremiddag skal han tala på gudstenesta i Bryne kyrkje der eg er prest. Tema for helga er «Langs samme vei».

Norges Kristne Råd har utarbeidd følgjande reglar for takt og tone i det økumeniske arbeidet:

1.
Norges kristne råds formål er å fremme forståelse for økumenikk lokalt og nasjonalt mellom kirker, samfunn, organisasjoner og menigheter både innenfor og utenfor rådet. Norges kristne råd er et samarbeidsorgan for kirker i Norge.

2.
Vårt økumeniske samarbeid bygger på den felles tro og vitnesbyrd om den treenige Gud åpenbart som Skaper, Frelser og Fornyer, Fader, Sønn og Ånd. Vårt økumeniske arbeid har Jesus Kristus og budskapet om Ham i sentrum. Vi ønsker å bringe et felles vitnesbyrd om Jesus – for at verden skal tro på ham. Økumenisk arbeid innebærer også et aktivt ønske om å forstå hverandre og komme fram til bredest mulig enighet i teologiske og kirkelige spørsmål. Til dette arbeidet kommer vi som likeverdige parter.

3.
Økumenisk samarbeid bygger på gjensidig respekt for hverandre som kristne kirker. Dette innebærer respekt for teologiske læreforskjeller. Økumenisk samarbeid og samhandling innebærer derfor ikke en anerkjennelse av alt i den andres teologi som ”den rette lære”.

4.
I vanskelige teologiske og kirkelige spørsmål, søker vi gjennom en åpen samtale, å forstå hverandres standpunkter og tolkningen av Guds Ord. Markering av teologisk uenighet er en del av vår kirkeøkumeniske samarbeid.

5.
I kirkeøkumenisk samarbeid respekterer vi de ledere et kirkesamfunn har valgt.

6.
Et økumenisk samarbeid med personer eller kirker med en annen teologi enn oss selv, innebærer ikke at vi svekker vår egen teologi og overbevisning eller anerkjenner den andres som fullt ut «rett og sann».

7.
Vårt økumeniske fellesskap bygger på at vi har et gjensidig ansvar for hverandre. Det betyr at vi er villige til å stå til rette for hverandre, og at vi til en hver tid søker å være åpne og etterrettelige i vårt samarbeid (mutual accountability).

8.
Vårt økumeniske arbeid har som mål å forene kirker, ikke å splitte dem. Vårt arbeid skal ikke brukes til å bekrefte kirkesplittelser, snarere ønsker vi å være åpne for dialog med nyetablerte kirker slik at økumenisk arbeid kan favne så bredt som mulig og søke å forene kirker bredest mulig.

9.
I vårt land lever to ulike kirkeforståelser side om side; det territoriale kirkesyn og et kirkesyn som forutsetter en personal og individuell tilslutning. Vi bekrefter alle kirkers legitime rett til å evangelisere uavhengig av kirkesyn. Formålet med evangelisering skal ikke være å svekke eller bryte menneskers bånd til sin kirke, men å forkynne evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Slik ønsker vi å sette grensen mellom legitim evangelisering og illegitim proselyttisme.

10.
Vi tar avstand fra uærlig evangelisering, forkynnelse og informasjon som innebærer:
– en fremhevelse av et idealbilde av eget kirkesamfunn og en negativ beskrivelse av andre kirkers liv og praksis.
– sterk psykisk påvirkning og press som benyttes for å få mennesker til å bryte med egen kirke for å bli medlem i en annen menighet.

11.
Når en person ønsker å melde seg inn i et kirkesamfunn, anbefales den mottakende kirke å forsikre seg om at vedkommende ikke er medlem av annet samfunn eller sørge for at dette medlemsskapet opphører. Vi oppfordrer til gode rutiner i alle kirker ved kirkelige handlinger som involverer personer med ulik kirketilknytning. I slike tilfeller anbefaler vi et samarbeid mellom de involverte kirkesamfunn.

– – –

Med disse punkter har vi utdypet hva vi forstår ved å anerkjenne hverandre som kristne kirker og hvilken forpliktelse vi tar på oss når vi går inn i et økumenisk samarbeid.

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: